SÅ HÄR FUNKAR DET

Omställningsfonden arbetar utifrån ett kollektivavtal och omfattar 1,1 miljoner anställda inom kommun- och landstingssektorn. Vi erbjuder jobbsökare aktivt omställningsstöd i upp till två år samt bistår arbetsgivare och fack under hela övertalighetsprocessen.

Jobbsökare Arbetsgivare Fack

Tolkningar och förtydliganden inom TLO-KL

Avtalet om tidig lokal omställning, TLO-KL, är inne på andra året av en treårig försöksperiod. Sedan starten i januari 2017 har avtalet utvecklats och några delar har förtydligats av parterna. Det gäller bland annat tidsgränsen för att ansöka och vad som gäller för behörighet och nya krav. För att göra det så enkelt som möjligt har vi sammanställt några av tolkningarna.

Läs mer

Från tandsköterska till fritidspedagog

När Maria Eriksson blev uppsagd från sitt jobb som tandsköterska upplevde hon att den coachning hon fick av Bodil Wilen, specialist åt Omställningsfonden var det största stödet hon fick vid sidan av hästen Moerot. Det öppnade nya möjligheter och ledde till en deltidstjänst som fritidspedagog.

Läs mer

Stärker kompetensen för socialsekreterare med TLO-medel

I Södertälje kommun har man lokaliserat ett antal utmaningar ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Omvärldens krav och en hög personalomsättning bland socialsekreterare har gjort att man arbetat aktivt med lokala insatser. Det har bland annat handlat om att låta socialsekreterarna studera socialrätt på högskolenivå. Något som hittills inte så många arbetsgivare valt att göra inom ramen för TLO-KL.

Läs mer

TLO-medel till uppdragsutbildning

Arbetsgivare som vill ge sina medarbetare möjlighet till kompetensutveckling på högskolenivå inom ramen för TLO, tidig lokal omställning, upplever många gånger att möjligheterna är begränsade. Men med en uppdragsutbildning öppnas dörrarna för fler.

Läs mer