SÅ HÄR FUNKAR DET

Omställningsfonden arbetar utifrån ett kollektivavtal och omfattar 1,1 miljoner anställda inom kommun- och landstingssektorn. Vi erbjuder jobbsökare aktivt omställningsstöd i upp till två år samt bistår arbetsgivare och fack under hela övertalighetsprocessen.

Jobbsökare Arbetsgivare Fack

Tack!

Ett stort tack till alla som deltog vid våra seminarier. På länken nedan finns presentationerna från samtliga tillfällen.

Läs mer

Arbetsgivare och jobbsökare fortsatt nöjda med Omställningsfonden

Hela 85 procent av arbetsgivarna och jobbsökarna inom kommun- och landstingssektorn är som helhet nöjda med Omställningsfondens stöd. Det visar årets undersökning.

Läs mer

Överenskommelse om tidig lokal omställning

Nu finns en överenskommelse om tidig lokal omställning, TLO-KL. Det innebär att du som arbetsgivare eller arbetstagarrepresentant får bättre förutsättningar att arbeta aktivt med omställningsarbete för dina medarbetare eller medlemmar.

Läs mer

Beställ kostnadsfritt material

Du vet väl att du kostnadsfritt kan beställa material från Omställningsfonden? Vi har broschyrer riktade till medarbetare, respektive arbetsgivare och fack, samt informationsmaterial för tre olika tillfällen: Vid nyanställning, vid övertalighet och vid uppsägning.

Läs mer