SÅ HÄR FUNKAR DET

Omställningsfonden arbetar utifrån ett kollektivavtal och omfattar 1,1 miljoner anställda inom kommun- och landstingssektorn. Vi erbjuder jobbsökare aktivt omställningsstöd i upp till två år samt bistår arbetsgivare och fack under hela övertalighetsprocessen.

Jobbsökare Arbetsgivare Fack

Omställningsfonden bjuder in till workshop kring TLO-KL

Det är två år kvar av försöksperioden för TLO-KL och hög tid att börja använda de medel som finns avsatta för tidig lokal omställning. Hur vill din organisation använda medlen? Behöver ni hjälp att komma igång? Har du gjort en föranmälan men inte kommit vidare? Välkommen på en workshop där du kan kickstarta ditt arbete med TLO-KL eller få hjälp att komma vidare med det arbete du redan påbörjat!

Läs mer

Coachning och vidareutbildning gav egen pilatesstudio

När Carina Persson blev uppsagd på grund av arbetsbrist fick hon stöd från Omställningsfonden. Stöttande coachning och vidareutbildning ledde vidare till eget företag och en dansstudio. Idag strömmar ett hundratal till hennes lektioner i pilates.

Läs mer

Ta fram din story!

2018 har rivstartat och det är dags att köpa ett nytt anteckningsblock och fatta reservoarpennan och med fräscht bläck på oskrivet blad – börja teckna din story. Vi frågade Ann-Charlotte Larsen, rådgivare på Omställningsfonden om bra tips i jobbsökandet för 2018.

Läs mer

Fler jobbsökare än någonsin för Omställningsfonden

Totalt har Omställningsfonden tagit emot 1291 jobbsökare under 2017, vilket är den högsta siffran någonsin. Under 2016 anmäldes totalt 392 antal jobbsökare. Att antalet ökar så kraftigt beror framförallt på minskat antal flyktingar och därmed ett minskat behov av HVB-hem i kommunerna. Det har lett till personalminskning och uppsägningar av framförallt behandlingsassistenter/socialpedagoger, annat socialt arbete, vårdare och integrationshandläggare.

Läs mer