Om 38 dagar byter vi till en ny webb

SÅ HÄR FUNKAR DET

Omställningsfonden arbetar utifrån ett kollektivavtal och omfattar 1,1 miljoner anställda inom kommun- och landstingssektorn. Vi erbjuder jobbsökare aktivt omställningsstöd i upp till två år samt bistår arbetsgivare och fack under hela övertalighetsprocessen.

Jobbsökare Arbetsgivare Fack

Använd möjligheten till tidig lokal omställning

Ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling- och omställning förutsätter en god dialog mellan lokala- arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Nu har fem centrala parter tillsammans tagit fram ett stödmaterial för att inspirera, motivera och bidra till tidig lokal omställning.

Läs mer

Viktigt med delaktighet i tidig lokal omställning

I Södertälje kommun har man lokaliserat ett antal utmaningar ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Omvärldens krav och en hög personalomsättning bland socialsekreterare har gjort att man arbetat aktivt med lokala insatser. Det har bland annat handlat om att låta socialsekreterarna studera socialrätt på högskolenivå.
Läs mer

Ökad kompetens tack vare TLO-medel

Region Skåne har delvis nyttjat TLO-KL medel till att kompetensutveckla sina undersköterskor. Det här har bidragit till att de har kunnat avlasta sjuksköterskorna och utbilda sina egna kollegor. Det har även bidragit till att patientsäkerheten blivit bättre.

Läs mer

Kom i mål med TLO-KL!

Arbetet med tidig lokal omställning bygger på att arbetsgivare och lokala fackliga företrädare tillsammans konkretiserar hur medlen används. TLO-KL-medel bör inriktas på insatser som både är rimliga att genomföra och som tillgodoser lokala omställningsbehov hos verksamhet, individer och/eller grupper av individer.

Läs mer