SÅ HÄR FUNKAR DET

Omställningsfonden arbetar utifrån ett kollektivavtal och omfattar 1,1 miljoner anställda inom kommun- och landstingssektorn. Vi erbjuder jobbsökare aktivt omställningsstöd i upp till två år samt bistår arbetsgivare och fack under hela övertalighetsprocessen.

Jobbsökare Arbetsgivare Fack

Kom i mål med TLO!

Arbetet med tidig lokal omställning bygger på att arbetsgivare och lokala fackliga företrädare tillsammans konkretiserar hur medlen används. TLO-KL-medel bör inriktas på insatser som både är rimliga att genomföra och som tillgodoser lokala omställningsbehov hos verksamhet, individer och/eller grupper av individer.

Läs mer

Från köksbiträde till kock med TLO-KL

Tyresö kommun har valt att satsa sina medel inom tidig lokal omställning (TLO-KL) på en tvåårig kompetensutvecklingsinsats för köksbiträden att bli kockar. Totalt får 15 köksbiträden grundläggande storkök- och restaurangutbildning, och en vidareutbildning till kock. Utbildningen sker parallellt med det ordinarie arbetet och kommer huvudsakligen vara förlagd till eftermiddag- och kvällstid.

Läs mer

Arbetsgivare satsar stort på kompetensutveckling

Halvtidsresultatet för TLO-KL, tidig lokal omställning, visar att fler och fler arbetsgivare börjar använda de avsatta pengarna. Vid månadsskiftet juni/juli i år är 237 av 750 miljoner reserverade för TLO-insatser.
– Vi ser en stor skillnad. Under första halvåret i år har vi fått in 282 föranmälningar. Det är mer än dubbelt så många som under hela 2017,. Det börjar nu bli volymer som kommer att påverka kompetensen i vår sektor på ett mycket positivt sätt, säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden.

Läs mer

Helomvändning i karrären

Inredningsdrömmarna fanns där. Stödet från Omställningsfonden inspirerade Saga Nordlöf till en total karriärväxling. Efter uppsägningen från HVB-hemmet i Jönköping satsar hon på en inredningsutbildning och homestyling.

Läs mer