Rätt till stöd vid minskad arbetstid

Även arbetstagare som vid arbetsbrist tackar ja till en ny tjänst med minskad arbetstid har rätt att få hjälp av Omställningsfonden. Totalt finns tre möjliga vägar in.

Rattstod

Omställningsfonden riktar sig till arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, inom kommuner, landsting, samt kommunalförbund och företag som är anslutna till Pacta. Rätt till stöd av Omställningsfonden har även arbetstagare som ingår i en fastställd turordningslista och som väljer att avgå, i överenskommelse med arbetsgivaren. Detta oavsett var på turordningslistan personen befinner sig.

En tredje, mindre känd, väg in till Omställningsfonden är arbetstagare som accepterar en ny tjänst med minskad arbetstid (lägre sysselsättningsgrad), som ett alternativ till att bli uppsagd. Även de har rätt att få hjälp av Omställningsfonden med rådgivning och aktiva insatser under sin arbetslösa tid. Förutsättningar är att en övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd. Därmed gäller ingen företrädesrätt eller uppsägningstid.

– Det händer att arbetstagare får besked om att de är uppsagda från en del av sin tjänst, men arbetsrättsligt kan det inte vara så. Antingen är man uppsagd och återanställd på del av heltid eller har tackat ja till en ny tjänst med lägre sysselsättningsgrad som ett alternativ till uppsägning. Det är ett viktigt klargörande, eftersom det påverkar möjligheterna att omfattas av Omställningsfonden, säger Mats Karlström, Omställningsfondens verksamhetschef.

Ytterligare en förutsättning är att arbetstagaren får ersättning från en a-kassa. Omställningsfonden kan stötta med a-kasseutfyllnad i 75 dagar inom ett år efter att den nya tjänsten tillträtts.

Grundvillkoret för att kunna få hjälp av Omställningsfonden är alltid uppsägning på grund av arbetsbrist. Andra situationer som kan föreligga vid uppsägningstillfället, exempelvis avgångsvederlag, sjukskrivning, föräldraledighet eller dylikt, påverkar inte rätten att omfattas.