VD har ordet

Viktigt med nära relationer

Rattstod

Omställningsfondens arbete handlar om att hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt arbete. Vi är kommun-och landstingssektorns egen omställningsorganisation. Under de tre år som vi funnits, har vi fått viktig erfarenhet från vår sektor, och samtidigt kunnat glädjas över resultatet av vårt arbete.

Att vi lyckas hjälpa de jobbsökare som anmälts in till oss, fram till deras nya jobb, är det som berättigar vår legitimitet. Av de aktiva jobbsökare som det senaste kvartalet lämnat Omställningsfonden har 81 procent fått ett nytt arbete och ytterligare 6 procent har påbörjat studier som är en termin eller längre. Vi ser också i SIFO:s mätningar att 83 procent av jobbsökarna ger ett positivt betyg till våra rådgivare när vi bland annat frågar om kompetens, lyhördhet och bemötande. Av de arbetsgivare som vi samverkat med uttrycker 84 procent att man har en positiv allmän inställning till Omställningsfonden. Det är väldigt glädjande och mycket viktigt för oss att ha nära och goda relationer med både jobbsökare, och er arbetsgivare och fack.

Några av anledningarna till våra positiva siffror är villkoren i vårt omställningsavtal som möjliggör att vi ska kunna starta omställningsarbetet tidigt, och att vi har ett individuellt arbetssätt som innebär att vi möter varje jobbsökare utifrån var och ens individuella behov.

Vad vi hittills sett är att vår sektor inte är särskilt konjunkturberoende, utan det som påverkar omställning är mer de demografiska förutsättningarna.

Vill du veta mer om oss, så tveka inte att kontakta oss. Vi kommer gärna till er och berättar mer om vilka vi är, och hur vi kan bidra till goda omställningsprocesser.

Lars Hallberg
VD Omställningsfonden

Foto: Michael McLain