Avtalsnytt

Tydligare krav och förskjuten ramtid för a-kasseutfyllnad är förtydliganden i omställningsavtalet sedan starten 2012.

Drummer

Ramtiden på 450 dagar beträffande a-kasseutfyllnaden kan förskjutas om den uppsagde får vikariat hos den tidigare arbetsgivaren. Om man får ett vikariat under uppsägningstiden som sträcker sig över sista anställningsdag så förskjuts ramtiden i motsvarande mån. Om man därefter får ett nytt vikariat hos sin gamla arbetsgivare, och här kan det vara en period av a-kassedagar emellan, så förskjuts ramtiden igen i motsvarande mån. Den kan dock aldrig gå över den bortre gränsen på två år från den ursprungliga sista anställningsdagen. Om man börjar med a-kasseutfyllnad efter sista anställningsdag en period och sedan får vikariat hos den gamla arbetsgivaren så sker även då en förskjutning. Detta gäller för arbetstagare som blir uppsagda efter den första juli 2014.

Även kravet för att få a-kasseutfyllnad har förtydligats. Det krävs som tidigare fem års anställning, förtydligandet är att de fyra senaste åren måste vara en tillsvidareanställning. Det femte året kan vara vikariat, dock med högst sju dagars glapp emellan. Ytterligare ett tydliggörande är kravet på att grundersättning från a-kassa eller alfa-kassan uppbärs för att få a-kasseutfyllnad.

Läs mer om Rätt till stöd vid minskad arbetstid