VD har ordet

Lyft blicken och se möjligheterna

lars-stadshuset

Att bli uppsagd från sitt arbete är en tuff situation. Omställningsfonden har sedan starten mött cirka 3000 uppsagda medarbetare från kommun- och landstingssektorn. 8 av 10 aktivt arbetssökande som lämnade Omställningsfonden senaste kvartalet, gick till nytt arbete. Dessutom har nästan 1 av 10 påbörjat en längre utbildning som ger nya möjligheter. Det är en stor förmån att få bidra och göra skillnad för alla dessa människor.

Nyuppsagda kan inte räkna med så mycket stöd från det offentliga för att finna ett nytt arbete. Den svenska modellen där arbetsgivare och fack tar ansvar, är betydelsefull. Vi kan med jobbsökaren i fokus helt koncentrera oss på hur vi hjälper var och en på bästa sätt. Förutom att den uppsagde inte själv valt att sluta sitt arbete, har de jobbsökare vi möter inte så mycket gemensamt. Några har en gedigen utbildningsbakgrund, andra inte. Några har en väldigt tydlig bild av vad man vill arbeta med, andra vet inte alls. Några är vana att söka jobb, för andra var det längesen man sökte nytt arbete. Det är också vårt utgångsläge, att möta individen var den befinner sig.

Omställningsfonden har kunskaper om hur arbetsmarknaden ser ut, det vill säga hur man söker jobb på ett effektivt sätt, och förmedlar det till jobbsökarna. Vi har också goda resurser för att bidra med utbildning och kompetensutveckling, eller andra insatser för att matcha mot nytt jobb.

Men där jag tror vi gör störst insats, är något som det pratas lite om. Det är våra rådgivares förmåga att bidra till förändringskraft hos individen. Att i en svår situation kunna lyfta blicken och se möjligheterna på ett annat sätt. Att i stunder då självförtroendet inte är på topp, ändå kunna presentera sina kompetenser, och hitta vägar till nytt arbete. Vi får ofta höra att våra jobbsökare är glada och tacksamma över hjälpen, när de fått sitt nya jobb.

Om ni själva står inför att göra omställningar, så kontakta oss i ett tidigt skede. Då ökar chanserna att snabbare hjälpa våra uppsagda till nytt jobb.

Ha en riktigt skön jul och ett Gott Nytt År!

Lars Hallberg
VD Omställningsfonden

Foto: Michael McLain