VD har ordet

Omstart mitt i livet

Lars7

Inom kommun- och landstingssektorn talas om att det föreligger ett stort rekryteringsbehov och att vissa kompetenser är svåra att få tag i. Vissa prognosmakare pratar också om att offentlig sektor är lite av dragloket på svensk arbetsmarknad. I verksamheter med ständig utveckling, förändring och anpassning behöver ändå omställning ibland göras, vilket får till följd att medarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist. Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa uppsagda till ett nytt arbete och vi har stora möjligheter att bidra med både validering och utbildning för att höja kompetensen hos jobbsökarna och därmed öka anställningsbarheten.

Det kom ett brev till Omställningsfonden från en uppsagd medarbetare, en av våra jobbsökare:

”…Tusen tack! Utan er underbara fond hade detta aldrig varit möjligt…”

Vad är det då vi gjort? Jo, först och främst har vi bidragit med att överhuvudtaget kunna se nya möjligheter i en svår situation. Mer konkret har vi möjliggjort att validera befintliga kunskaper för att sedan kunna läsa in det som behövs för utbildning till undersköterska. Ett omfattande arbete som också tagit tid. Nu är jobbsökaren på väg in ett nytt spännande yrke. Ofta, dock inte alltid, behövs resurser, utbildning och kompetensutveckling för att möjliggöra nya karriärvägar och kunna göra omstart mitt i livet. För individen betyder det utan tvekan både utveckling och nya möjligheter. och För den nya arbetsgivaren betyder det att efterfrågad kompetens fylls med en välmotiverad ny medarbetare.

Tycker du att frågor om rörlighet på arbetsmarknaden, kompetensutveckling och karriärväxling mitt i livet är intressant? Då vill jag redan nu tipsa om att vi under Almedalsveckan kommer att ha ett seminarium på temat tillsammans med övriga omställningsorganisationer som finns på den svenska arbetsmarknaden.

Genomförs omställningsprocesser välplanerat, professionellt och med stor respekt, är vårt arbete med att stötta till nytt jobb så mycket enklare. Därför har vi förpackat våra erfarenheter av vad som är viktigt att tänka på inför omställning i ett seminarium som vi kallar ”God omställning”. Så står ni inför omställning möter vi gärna arbetsgivare och fack för att prata om god omställning.

En förändrad majoritet och förändringar i SKLs delegationer har också inneburet förändringar i Omställningsfondens styrelse. Helene Fritzon (s) som funnits i styrelsen sedan start tar över ordförandeklubban efter Ingela Gardner Sundström (m).

Med önskan om en glad påsk i vårsolen!

Lars Hallberg
VD Omställningsfonden