Vd har ordet

Goda resultat

Lars

Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under årets fyra första månader har 81 procent gått vidare till ett nytt arbete. Dessutom har 8 procent påbörjat längre studier. En av orsakerna till att vi kan redovisa dessa goda resultat är att vi har ett modernt omställningsavtal med goda möjligheter att stödja var och en utifrån de behov jobbsökaren har. Arbetsgivare och fack har gemensamt tagit ansvar och förhandlat fram denna förmån för anställda inom kommun- och landstingssektorn. Det är också en rättighet som den anställde medarbetaren har, att få hjälp och stöd av Omställningsfonden att finna ett nytt arbete under maximalt två år, i händelse av att det föreligger en övertalighet och det görs uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Jag hade i förra månaden tillfälle att studera hur omställning görs i Frankrike. Det känns onekligen som att vi ska vara glada över och fortsatt måna om den svenska modellen där starka och välorganiserade parter för arbetsgivare och arbetstagare tar ett stort ansvarar i vad och hur omställning görs. Med parterna som bärare av överenskommelserna i kollektivavtalen ligger implementering och verkställighet nära de som berörs till skillnad från om lagstiftning, som det är i Frankrike, skulle vara alternativet.

Under Almedalsveckan har vi tillsammans med parterna bjudit in företrädare för kommun- och landsting till seminarium om hur välfärdens arbetsgivare kan möta den ökade efterfrågan på välfärdstjänster genom att tänka långsiktigt och strategiskt. Omställningsfonden har också tillsammans med övriga omställningsorganisationer ett seminarium under rubriken ”Vi ska alla växla karriär i framtidens arbetsliv – men hur?”. Det handlar om beredskapen och möjligheten att kunna ställa om mitt i livet. Kom gärna på våra seminarier eller besök vår monter och prata omställning med våra rådgivare på Cramérgatan i Visby.

Lärare har sedan Omställningsfonden startade varit den yrkesgrupp som vi mött mest bland de som sagts upp. Det verkar nu som om trenden vänt och vi ser nu färre lärare och fler elevassistenter, personliga assistenter och handläggare.

Med förhoppning att temperaturen snart stiger vill jag passa på att tillönska alla en skön sommar.

Lars Hallberg
VD Omställningsfonden