Förbättrad återrapportering till arbetsgivare

Rapport

Hur har det gått för de medarbetare som vi anmält in till Omställningsfonden? Många arbetsgivare har efterfrågat en tydligare återrapportering. Nu har förbättrad statistik tagits fram, som regelbundet skickas ut till alla arbetsgivare som anmält in arbetstagare. Statistiken ger en tydlig bild av antalet anmälda över tid, hur många som har fått jobb, studerar, startar eget och vilken typ av aktiva insatser Omställningsfonden stöttat med.

– Vi förstår att arbetsgivare och fack är måna om att få reda på hur det går för uppsagda och har hörsammat att en tydligare återrapportering är önskvärt. Den nya återrapporteringen kommer ge en bra bild över nuläget för samtliga, men självklart kommer inga konfidentiella uppgifter på personnivå att lämnas ut, säger Mats Karlström, Omställningsfondens verksamhetschef.

– Finns önskemål så kommer självklart gärna våra regionala rådgivare ut och gör återrapporteringen på plats, avslutar Mats Karlström.