"Jag försöker alltid se möjligheterna"

NAMN: Carina Brandtberg
ÅLDER: 56 år
FAMILJ: Särbo Lennart, Döttrarna Rebecca 26 och Fredrica 24
BOR: I Norrköping
GÖR: Personalchef på Sörmland Landstingsservice AB
BAKGRUND: Samhälle- och kulturanalys, Linköpings universitet
15 års fackligt förflutet inom Systembolaget.

För en tid sedan fick Sörmland Landstingsservice AB övertalighet. Personalchef Carina Brandtberg gjorde då ett avtal med Kommunal och Vision om att prova med frivilliga avgångar istället för att följa turordningslistan enligt LAS. Vi träffade Carina för att höra mer.

Carina Brandtberg är på konferens i Stockholm. Hennes schema är tight, så vi passar på och träffar henne efter konferensen, och innan tågresan hem till Norrköping.

Det är en varm och innerlig person vi möter. När man lyssnar på Carina så förstår man vilket stort hjärta hon har för sina medarbetare.

– Jag ser oftast inga omöjligheter, varken privat eller i jobbet. Och jag ger aldrig upp. Det är viktigt att alltid se medarbetarna, och finnas nära dem. Jag älskar verkligen mitt arbete, säger Carina Brandtberg.

Tvingades spara pengar

Sörmland Landstingsservice AB, (LSAB) är ett landstingsägt bolag som tillhandahåller servicetjänster på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Tjänster som vaktmästare, elektriker, servicetekniker, lokalvårdare, växeltelefonister, kockar, köksbiträden och måltidsvärdar med flera.

Så för cirka fyra år sedan behövde LSAB spara in pengar. De insåg att de då var tvungna att göra någon form av omorganisation.

– Först hade vi diskussioner i ledningsgruppen och började sedan direkt med överläggningar med facket. Vi gjorde riskanalyser för att förstå vad det här skulle innebära. Vi tittade på vilka roller vi behövde, och när vi väl gick ut med det här, så förstod medarbetarna att vi som bolag måste ta våra egna kostnader och ansvar. Sedan började vi se över det verkliga behovet från cheferna och nedåt, berättar Carina.

Det slutade med att LSAB gick från att vara fyra enheter till att bilda två affärsområden, Transport och fastighetsservice och Verksamhetsnära service.
En med ”hårdare” tjänster och en med ”mjukare” patientnära tjänster, som Carina benämner det.
Carina fick höra talas om Omställningsfonden via en förtroendevald drifttekniker, som berättade vad som var på gång. Carina tog sig till Stockholm för att höra mer om Omställningsfonden, och även vad det innebar i det här sammanhanget att vara ett Pactaföretag, som Sörmlands Landstingsservice är.

Hitta individuella lösningar

Carina var tveksam till Omställningsfonden till en början, då hon inte förstod hur de jobbade. Men efter att Ann-Louice Lindholm, rådgivare på Omställningsfonden kommit till Nyköping för ett möte, så förstod hon att Omställningsfonden och Ann-Louice främsta syfte var att försöka hitta de bästa individuella lösningarna för alla medarbetarna.

– Jag informerade medarbetarna i de berörda verksamheterna om att vi skulle ha Omställningsfonden till hjälp i arbetet med LSABs arbetsbrist. Jag berättade att de skulle göra en kartläggning av den enskilda individen som skulle sluta, samt en individuell handlingsplan. Jag uppmanade de medarbetare som hade funderingar att göra något annat, börja plugga, eller gå tidigare i pension, att kontakta mig för ytterligare information.
LSAB ordnade individuella lösningar för alla. Det slutade med att 37 personer valde den möjligheten. Drygt 30 personer har idag fått jobb, några studerar, några har gått i pension, och några är sjukskrivna. De återstående går fortfarande hos Omställningsfonden då omställningsprocessen skett stegvis.
– Alla är jättenöjda och har fått ett bra avslut, tack vare ett mycket gott samarbete med Ann-Louice Lindholm, säger Carina.

Hon berättar att efter omorganisationen så har LSAB kört igång ett värdegrundsarbete som ständigt kommer att löpa på. De har funderat mycket över hur de ska gå tillväga för att ”platta till” LSAB efter omorganisationen, och hur cheferna ska bli mera ledare än chef. ”En chef pekar med hela handen, medan ledaren befinner sig i relation till sina medarbetare”, menar Carina.

Hela LSAB har pratat mycket om det egna beteendet och det har skapat tydliga mål i organisationen. Det har bidragit till ett öppnare klimat, där yrkesgrupperna på LSAB umgås mer över gränserna. Carina berättar att hon och VD:n Thérèse Aspelund Bergström aldrig sitter inlåsta på sina rum, utan att de försöker vara synliga, röra sig bland sina medarbetare. De fikar, pratar och försöker att se dem, var och en.

Carina nämner att en medarbetarenkät 2012 visat att 58 procent av medarbetarna kunde rekommendera sin arbetsplats till någon de kände. År 2015 är det istället drygt 76 procent som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.

Vad har varit de främsta framgångsfaktorerna i er omställningsprocess?

– Det har varit att först få medarbetarna att förstå varför vi gör en förändring. Sedan jobba oerhört nära de fackliga företrädarna. Träffa medarbetarna i grupp och sedan enskilt. Att börja tidigt, och göra omställningsarbetet grundligt, det vill säga att ta sig tid… det är viktigt, säger Carina Brandtberg.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Theresia Jatta Köhlin