VD har ordet

Vi kan god omställning

lars-stadshuset

Omställningsfondens erfarenhet är att ju bättre en omställningsprocess genomförs, desto snabbare kan uppsagda medarbetare börja fokusera på framtiden och lägga det gamla jobbet bakom sig. För att bidra till en så bra process som möjligt har Omställningsfonden samlat sina erfarenheter och delger gärna både arbetsgivare och fack seminarier i ”God omställning”. Om ni ska göra omställning och uppsägningar på grund av arbetsbrist kommer vi gärna in tidigt i processen för att möta arbetsgivare, fack, chefer och berörda medarbetare. Läs gärna artikeln om Carina Brandtberg och hur Sörmland Landstingsservice arbetar med omställning, där Omställningsfonden under en längre tid arbetat nära både arbetsgivare och fack.

I förra veckan släpptes en bok som handlar om omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige. Titeln är ”Mellan jobb” och är en antologi som beskriver tillkomst, utveckling och verksamhet hos de fem största omställningsorganisationerna, bland annat Omställningsfonden. Boken ges ut på SNS förlag och redaktör är Lars Walter, docent och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg som under många år studerat omställningsorganisationerna. Boken belyser det världsunika i att parterna i kollektivavtal är de som tar ett stort ansvar för omställning på den svenska arbetsmarknaden. Författarna lyfter fram olika frågor kring omställningsavtalen och tar också upp varför vi fungerar så väl och når de goda resultat vi gör. Intressant läsning om en modell vi i Sverige är ensamma om. Det är bra att det forskas kring omställning, det bidrar till att vi kan möta framtiden på bästa sätt.

På en stabil arbetsmarknad i kommun- och landstingssektorn ser vi hur antalet uppsagda lärare minskar. Gymnasiekullarna ökar från nästa år sakta men säkert. De yrkesgrupper vi förutom lärare möter mest är personliga assistenter, elevassistenter, handläggare och administratörer samt lokalvårdare. Samtidigt ser vi hur omställning görs på andra sätt även om det föreligger en arbetsbrist. Det görs överenskommelser vilket man är i sin fulla rätt att göra. Det vore dock bättre om avtal och lösningar i större utsträckning samverkar. Då undvikar man extra kostnader för arbetsgivaren och att arbetstagare går miste om Omställningsfondens stöd och hjälp att hitta nytt arbete. Jag hoppas att parterna i framtiden kan enas om att de som lämnar sina jobb när det föreligger en arbetsbrist i framtiden anmäls till Omställningsfonden.

Avslutningsvis så gläds jag åt den undersökning Sifo gjort åt oss som visar att 86 procent av våra jobbsökare svarar att vi gör ett bra eller mycket bra jobb när vi ber dem sammanfatta alla kontakter de haft med Omställningsfonden.

Ha en skön höst.

Lars Hallberg
VD Omställningsfonden

Foto: Michael McLain