Omställningsavtalet ökar rörligheten på arbetsmarknaden

Forskarna Lars Walter och Rebecka Arman har gjort en studie för att få en fördjupad förståelse för hur omställning bedrivs i kommun- och landstingssektorn. Undersökningsresultatet visar att det finns ett glapp mellan de centrala parternas ambition och den lokala tillämpningen.

walter

Lars Walter docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, vad kunde du och din kollega Rebecka Arman se under era studier var de främsta orsakerna som arbetsgivarna angav för uppsägning av sina medarbetare?

– Det var de traditionella orsakerna: Dålig ekonomi, budgetunderskott, och att annan nödvändig del av verksamheten vuxit. Det som var specifikt för just kommun och landstingssektorn var demografiska förändringar, minskat barnafödande, vilket bidrog till minskade barnkullar på förskola och skola. Utöver det, var det politiska beslut som har med det allmänna skolvalet att göra. Vi kunde även se att elever som bodde i orter som låg nära större städer ofta föredrog att söka sig till gymnasieskolorna i storstäderna, då eleverna ansåg att de skolorna hade högre status.

Vad såg ni hände med majoriteten av de som varslades?

– Många återanställdes och omplacerades. I och med att kommunerna är så stora så har de bra förutsättningar att omplacera folk. Kommun och landstingssektorn har tagit ett stort ansvar gällande sina uppsagda medarbetare.

Hur uppfattade ni att arbetsgivare och fack såg på att skicka sina uppsagda medarbetare till Omställningsfonden?

– I och med att den kommunala verksamhetens förutsättningar har förmåga att erbjuda omplaceringar och återanställningar, så innebär det att Omställningsfonden inte självklart betraktas som en del av omställningsprocessen. Många känner till att Omställningsfonden finns, men känner inte till avtalet och verksamheten. Och det handlar inte om att det finns brister i Omställningsfondens arbete. Undersökningsresultatet visar att det finns ett glapp mellan de centrala parternas ambition, de som skapade avtalet, och den lokala tillämpningen.

Vad innebär det att många arbetsgivare inte nyttjar Omställningsfonden i sina omställningsprocesser?

– Omställningsavtalet syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden och underlätta för personer som tvingas byta jobb. Att inte arbetsgivarna nyttjar Omställningsfonden bidrar till en tröghet på arbetsmarknaden, som gör att arbetsgivarna håller kvar personer i jobb där dessa personers kompetens riskerar att komma till sämre användning, än om de istället bytt arbetsgivare.

Hur betraktas Omställningsfonden av de arbetsgivare och fack som ni pratat med?

– Omställningsfonden är en relativt ny organisation. Ju mer erfarenhet arbetsgivarna får av Omställningsfonden och att anlita dem, desto positivare kommare de att bli. Arbetsgivare och fack tycker det är bra med Omställningsfondens aktiva åtgärder och fokus på nytt arbete. Om tio år kommer Omställningsfonden att vara så etablerade, och då kommer de att vara ett verktyg som arbetsgivare och facken naturligt kommer att använda sig av. Omställningsfonden behöver bara fortsätta att göra det som de redan gör idag.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Catharina Eriksen