Vd har ordet

lars-slussen

Ett verksamhetsår går mot sitt slut och ett nytt står för dörren. 3700 jobbsökare har hittills anmälts in till Omställningsfonden sedan starten 1 januari 2012. Av de aktiva jobbsökare som lämnat Omställningsfonden under den tiden har 85 procent fått ett nytt arbete och dessutom har sex procent gått vidare till studier. Det är vi mycket nöjda med.

I våra prognoser förväntar vi en fortsatt stabil arbetsmarknad i sektorn. Vi ser att de demografiska kurvorna vänder uppåt för barn i skolåldern och vi kan förvänta att betydligt färre lärare, som hittills varit den största yrkesgrupp som vi mött, i framtiden anmäls till Omställningsfonden.

Vårt största fokus inför kommande år ligger självklart på att stötta och hjälpa de personer som blivit uppsagda, till ett nytt arbete. Vi kommer under 2016 även att fortsätta vårt arbete med att öka kännedomen om Omställningsfonden och vårt omställningsavtal. Lars Walter, forskare på Handelshögskolan i Göteborg (läs gärna intervjun med Lars här i nyhetsbrevet), påpekar i en rapport om ”Omställning i kommun- och landstingssektorn” att det föreligger ett glapp mellan de centrala parternas ambition och den lokala tillämpningen. Resultatet vid omställning blir ibland utköp och överenskommelser vid sidan av omställningsavtalat istället för att se KOM-KL och Omställningsfonden som det avtal som ska underlätta för personer som tvingas byta jobb och öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det handlar inte om vad man tycker om Omställningsfonden utan om den kultur som finns i sektorn. Om ni vill kommer vi gärna till er och pratar om vårt omställningsavtal.

Jag vill tillönska alla läsare av Omställningsfondens nyhetsbrev en riktigt skön och avkopplande Jul- och Nyårshelg.

Lars Hallberg
VD Omställningsfonden

Foto: Michael McLain