"Vi finns där för varje jobbsökare som kommer till oss"

Omställningsfonden kommer fortsatt ha hög kvalitet på sina tjänster, där målet handlar om nytt jobb för de uppsagda, säger Omställningsfondens nya styrelseordförande Heléne Fritzon.
–För varje människa som kan få stöd att komma rätt i arbetslivet, är det en enorm vinst både för individen och för samhället, säger Heléne Fritzon.

Helene

NAMN: Heléne Fritzon
ÅLDER: 54 år
FAMILJ: Henrik Fritzon och fem barn
BOR: I Degeberga, Kristianstad
GÖR: Har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 80-talet i Kristiansstad. Heléne är ordförande i förhandlingsdelegationen där hon har hand om arbetsgivarfrågor, kollektivavtalsfrågor och arbetsmiljöfrågor. Heléne Fritzon är ny ordförande i Omställningsfondens styrelse.

Heléne Fritzon (s) sitter på ett tåg mellan Kristianstad och Stockholm. Vi pratar om hennes nya ordföranderoll i styrelsen. Tidigare har hon suttit som ledamot, men tog över ordförandeklubban efter Ingela Gardner Sundström i mars tidigare i år.

Heléne berätta om din nya roll som ordförande i styrelsen? Hur ser du på ditt uppdrag?

– Det är ett väldigt viktigt uppdrag. Fonden är en ny organisation som startade 2012 och
det var en lång resa innan dess med partsdiskussioner innan man kom fram till ett avtal. Det är viktigt att ta vara på alla förutsättningar för att kunna göra goda omställningar mitt i livet som är bra både för individen och arbetsmarknaden.

Hur ser du på Omställningsfonden och dess uppgift att hjälpa jobbsökare till ett nytt jobb?

– Det är en mycket kompetent organisation som gör ett oerhört bra jobb. Vårt mål är att ta hand om cirka 1000 uppsagda medarbetare varje år, men efterfrågan är inte lika hög. Det viktiga med uppdraget är att se och hjälpa varje jobbsökare. Och för varje människa som kan få stöd att komma rätt är det en oerhörd vinst för individen och för samhället. Vi finns där för varje jobbsökare som kommer till oss.

Vad tänker du om att det är så pass få som blir uppsagda inom kommun- och landstingssektorn? Det vill säga att de blir varslade, men ofta återanställda men med sämre villkor?

–.Rekryteringsbehovet är stort på grund av att vi bara blir fler och fler äldre i omsorgen, vi blir fler barn och elever i förskola och skola, och med det stora mottagandet av nyanlända just nu. Men många arbetsgivare väljer andra lösningar, de omplacerar eller återanställer. Det här funderar styrelsen mycket över. Men jag är övertygad om att fonden behövs och kommer att behövas.

Hur tycker du att Omställningsfonden lyckas i sitt uppdrag att skapa trygghet och stöd för den uppsagde medarbetaren?

–Vi har hög kvalitet på våra tjänster och en hög nöjdhetsgrad. Fonden jobbar mycket med att fler ska känna till att vi finns. Vi funderar mycket på vårt uppdrag. Kanske vi skulle behöva finnas till därute, redan innan uppsägningarna sker?

Vad tror du Omställningsfonden behöver fokusera mer på i framtiden? Det vill säga var ser du förbättringsområden?

– Vi pratar mycket om det nu i styrelsen. Forskaren Lars Walter har gjort en studie för att få en fördjupad förståelse för hur omställning bedrivs i kommun- och landstingssektorn. Styrelsen har fått en dragning av den, och den är nu en del av vår strategidiskussion.

Var befinner sig Omställningsfonden om fem, tio år?

– Min ambition är att vi blir mer relevanta och mer kända. Vi lever ju i en väldigt föränderlig verksamhet, men om fem år då har vi förhoppningsvis öppnat lite nya fönster och dörrar.

Text: Birgitta Stolt
Foto: SKL