Kommun- och landstingssektorn – en god arbetsmarknad

lars-road

Kommun- och landstingssektorn utgör en stabil del av den svenska arbetsmarknaden. Glädjande kan vi se att andelen jobbsökare som Omställningsfonden möter i åldersgruppen 55+ får nytt arbete i samma utsträckning som yngre jobbsökare. Av de aktiva jobbsökare i den åldersgruppen som lämnat Omställningsfonden har 85 procent gått vidare till nytt arbete.

Jämfört med Omställningsfondens uppstartsår så har antalet anmälningar om uppsägningar på grund av arbetsbrist under 2015 mer än halverats. Arbetsmarknaden i sektorn är generellt god och vi ser hur flyktingsituationen och större ungdomskullar ytterligare ökar efterfrågan på arbetskraft. Det har också inneburit att Omställningsfonden minskat sin egen organisation.

Kompetensutveckling är en viktig del för våra jobbsökare som ska till ett nytt arbete. Omställningsfonden har goda möjligheter att jobba med validering och stöd till utbildning utifrån var och ens behov. Av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden ser vi att sju procent har påbörjat studier på minst en termin. Delar man upp den statistiken på yrkesgrupper kan man se att av de som anmälts till Omställningsfonden från Kommunals fem största yrkesgrupper och är yngre än 55 år, så har hela tolv provcent påbörjat längre studier.

Vi kan också se en ökad andel jobbsökare med lönebidrag och någon form av ohälsa, ofta i kombination med låg utbildning. Omställningsavtalet är ett komplement till den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser, därför är det glädjande att Omställningsfonden tillsammans med flera andra omställningsorganisationer tecknat ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen. Det ger oss goda möjligheter att samverka kring våra jobbsökare och särskilt de som har en svårare väg tillbaka till nytt arbete. Tillsammans kan vi göra insatser och ge stöd till nytt arbete som ingen av oss kunnat göra på egen hand. Med god samverkan kan ett plus ett bli tre.

Lars Hallberg
Vd Omställningsfonden

Foto: Michael McLain