Om du satt på andra stolen: Hur skulle du själv vilja bli bemött?

Att säga upp sina medarbetare är varken roligt eller lätt. Omställningsfonden erbjuder kostnadsfria seminarier i god omställning, oavsett om du står inför en övertalighetsprocess eller inte.

– Det är ett bra tillfälle för HR-avdelningen och organisationens chefer att samlas i frågan, dela erfarenheter, och även dela upp ansvar för omställningsprocessen, säger Mats Karlström, verksamhetschef på Omställningsfonden.

Att säga upp sin medarbetare som man jobbat med i tio, femton år, och kanske har barn i samma fotbollslag, det är ingen drömuppgift.

När Omställningsfonden är ute på arbetsplatser hör de exempel på att uppsägningar inte alltid sker på ett sätt som är bäst för individen. Av ren välvilja och i en strävan att vara så rationella som möjligt då arbetsgruppen kanske är spridd över hela orten, händer det att chefer passar på att meddela all personal samtidigt, exempelvis vid en arbetsplatsträff: ”Ni fyra är uppsagda och resten blir kvar.”

– Vår bestämda uppfattning är att var och en som blir uppsagd ska få beskedet direkt av sin närmsta chef, vid ett planerat och individuellt möte. Helt enkelt av respekt för medarbetaren. Det är sådana exempel som bland annat bidrar till att Omställningsfonden erbjuder tillfällen att träffas, säger Mats Karlström.

Det är det som Omställningsfonden kallar för: Seminarium i God omställning.

Varför bör man gå på seminariet?

Mats nämner att det viktigaste skälet handlar om att få kunskap om hur en respektfull och korrekt uppsägning, med fokus på individen, bör gå till. Med tanke på att många arbetsgivare i kommun- och landstingssektorn står inför stora rekryteringsbehov kan man fundera på en fråga som: ”Hur tror du att din före detta medarbetare beskriver sin uppsägning för vänner och bekanta?” ”Det var inte roligt, jag behandlades riktigt oschyst,” kanske hen säger?

–Seminariet i God omställning anpassar vi helt efter deltagarnas behov, beroende på hur erfarna HR och berörda chefer är. Det kan röra sig om en timme upp till en halvdag. I halvdagsseminariet brukar vi lägga in en workshop, där uppsägande chefer får träna på uppsägningssamtalet och skriva talarmanus.

Omställningsfonden har möjlighet att dela upp blocken till olika tillfällen om delar av organisationen inte har möjlighet att komma samtidigt, eller genomföra allt vid ett tillfälle. Efter seminariet får deltagarna checklistor och talarmanus att jobba vidare med. Seminariet är kostnadsfritt. Viktigt att poängtera är att ämnena: förhandlingsteknik och arbetsrätt inte berörs under seminariet.

–Fördelen med att gå på ett sådant här seminarium är att man kan träna på sin egen reaktion vid ett uppsägningssamtal. Den uppsagde medarbetaren kan exempelvis brista ut i gråt, kasta stolar eller undra: ”Varför får jag gå och inte Märtha, som inte ens sköter sitt jobb?” Man får alltså träna på varandra under seminariet, säger Mats Karlström.

Mats berättar att uppsägningar i kommun- och landstingssektorn är så pass ovanligt att få hinner bli riktigt erfarna av det. Vilket å ena sidan är positivt, men seminariet är till för att få en uppfräschning av alla delar i processen. På så sätt får man som organisation en möjlighet att sitta ned och fördjupa sig i ämnet, och även utbyta erfarenheter.

Hur vill du själv bli bemött?

Mats påminner om vikten av att komma ihåg att som arbetsgivarrepresentant, chef eller medarbetare på HR-avdelningen, har du ett stort psykologiskt övertag jämfört med den medarbetare som håller på att sägas upp. Den uppsagde medarbetaren är den som ska lämna organisationen och tryggheten.

– Ställ dig själv frågan: ”Hur vill jag själv bli bemött, och var skulle jag vilja få beskedet, i ett sådant läge?”

De som anmäler sig till seminariet i God omställning behöver inte stå direkt inför en övertalighetsprocess, utan Omställningsfonden kan informera förebyggande. Det främsta syftet med seminariet är att den uppsagda medarbetaren ska känna att processen har varit tydlig, korrekt och respektfull.

–Vårt fokus handlar om att den uppsagde medarbetaren ska komma så ”hel” som möjligt ur processen. Erfarenhet visar tydligt att det är lättare för personer som känner sig väl behandlade i uppsägningen, också kan ställa om mycket snabbare mot sitt nya jobb.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Michael McLain och Birgitta Stolt

Finns det intresse av att Mats med rådgivare kommer ut till er organisation så kan ni höra av er till: verksamhetschef Mats Karlström på 070-547 55 77, mats.karlstrom@omstallningsfonden.se eller till någon av Omställningsfondens regionala rådgivare, se hemsidan för kontaktuppgifter.