Nya möjligheter med Omställningsfonden

lars-road

Under Omställningsfondens första verksamhetsår 2012 anmäldes närmare 1200 uppsagda medarbete in från kommuner, landsting och Pactaföretag. Under 2015 mer än halverades antalet uppsagda på grund av arbetsbrist inom sektorn. Istället för omställning så talades det mer om rekryteringsbehov och hur man skulle få in rätt kompetens. Under 2016 har kommun- och landstingssektorn fortsatt att vara en stabil arbetsmarknad och antalet uppsägningar har fortsatt att minska.

Parterna har nogsamt följt utvecklingen och samtidigt sett hur Omställningsfonden har kunnat konsolidera ett så stort kapital att det nu beslutats om ett avgiftsfritt 2016. Att den framtida arbetsmarknaden behöver bli mer rörlig är nog de flesta överens om. Då blir kompetensutveckling, utbildning och möjligheten att byta sektor helt avgörande, speciellt om man behöver kunna göra det som vuxen, mitt i livet.

Parterna ser nu över vilket behov som finns i kommun- och landstingssektorn och förhandlingar pågår om en principöverenskommelse. Överenskommelsen berör lokal omställning med kompetensförebyggande åtgärder för att undvika uppsägningar och omställning vid ohälsa under vissa förutsättningar, samt förändringar i turordningsreglerna. Oavsett var förhandlingarna landar ska vi använda Omställningsfondens kompetens i det som blir vårt uppdrag. Jag hoppas att parterna kan enas om turordningsreglerna så att överenskommelser och utköp minskar vid övertalighet. På det sättet kan de medarbetare som lämnar sina jobb, rättmätigt, få Omställningsfondens stöd att hitta en ny försörjning. Läs mer om principöverenskommelsen i Nyhetsbrevet.

Hör gärna av dig till oss på Omställningsfonden så kan vi tala mer om hur vi kan samverka.

Slutligen så vill jag önska er en riktigt skön sommar.

Lars Hallberg
VD Omställningsfonden

Foto: Michael McLain