Principöverenskommelse

Paragrafer_1200px

Principöverenskommelse turordning – omställning

Till dess att Omställningsfondens samtliga parter eventuellt träffat avtal utifrån Principöverenskommelsen har vi valt att ta bort tidigare information från hemsidan.

För frågor, kontakta Vd Lars Hallberg, 072-217 96 11, eller någon av Omställningsfondens parter: SKL, Pacta, Kommunal, AkademikerAlliansen och OFR.