Tidig lokal omställning i samarbete med Omställningsfonden

lars-road

I ett nytt unikt avtal öppnar parterna inom kommun- och landstingssektorn för att kunna arbeta med tidig lokal omställning på ett mer strategiskt och proaktivt sätt än tidigare.

Den ena möjligheten är att arbeta med kompetensförebyggande åtgärder. Detta för att förbättra verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt för att undvika framtida uppsägningar och stärka individens anställningsbarhet.

Den andra möjligheten berör medarbetare med ohälsa som inte kan återgå till sin gamla tjänst efter avslutad rehabilitering. De kan då erbjudas omställningsstöd i syfte att få kompetens för annat arbete.

Tidig lokal omställning ska finansieras genom medel från Omställningsfonden. Vi har en roll i det nya avtalet där vi fungerar som kvalitetssäkrare, men vi kan också själva vara utförare genom att gå in och stötta hos arbetsgivare på lokal nivå.

Vi har under hösten märkt ett mycket stort intresse för tidig lokal omställning, både från fack och arbetsgivare. Du är varmt välkommen att kontakta Omställningsfondens regionala rådgivare eller oss på huvudkontoret för att prata mer om tidig lokal omställning och hur vi kan hjälpa just er organisation med den här frågan.

När vi summerar 2016 ser vi en stark arbetsmarknad i kommun- och landstingssektorn där bland annat demografin medfört färre uppsägningar än vad vi tidigare upplevt och där man generellt pratar mer om rekryteringsbehov än om uppsägningar. Ur den aspekten blir det ännu mer intressant att se vad tidig lokal omställning kan bidra med.

Det är med stor entusiasm vi på Omställningsfonden blickar fram mot 2017. Vi kommer att fortsätta vara en partner som skapar trygghet i omställning och ser fram emot att få arbeta med tidig lokal omställning i nära samverkan med arbetsgivare och fackliga företrädare.

Med de orden vill jag tillönska alla en synnerligen God Jul och ett Gott Nytt År.

Lars Hallberg
Vd Omställningsfonden

Foto: Michael McLain