Ökad efterfrågan på Omställningsfondens tjänster

lars-road

I jämförelse med föregående år ser vi en ökning av antal uppsagda medarbetare inom kommun- och landstingssektorn. Ökningen är en tydlig konsekvens av hur man minskar ner antalet HVB-hem runt om i landet. Samtidigt ser vi också att det sägs upp färre lärare än tidigare då ungdomskullarna ökar igen.

Vi har även fått nya bestämmelser i vårt omställningsavtal. Det är en försöksverksamhet under tre år och innebär att vi tillsammans med arbetsgivare och fack kan arbeta med tidig lokal omställning, TLO-KL.

Jag har en vision om att när vi utvärderar försöksverksamheten så kan vi se att medarbetare i vår sektor har kompetensutvecklats så att uppsägning på grund av arbetsbrist kunnat undvikas. Istället har medarbetare rustats för att kunna möta framtiden i nya yrken i vår viktiga välfärdssektor. Medarbetare med ohälsa, som är färdigrehabiliterade men har en konstaterad arbetsförmåga, ska ha fått möjligheten att gå vidare till ett annat arbete. Jag vill att TLO-KL ska ge medarbetare möjlighet att kompetensutvecklas mitt i livet och öka sin anställningsbarhet samtidigt som arbetsgivarna blir ännu mer attraktiva så att fler söker sig till Sveriges viktigaste jobb.

Vi har 700 miljoner kronor som ska bli verksamhet i tidig lokal omställning. Vi är redo att arbeta hårt och att inspirera. Hör av dig så kan vi prata mer om möjligheterna med tidig lokal omställning.

Trots att vi tidigare konstaterat att vi har ökad andel jobbsökare med någon form av ohälsa ser vi att 83 procent av de jobbsökare som lämnat Omställningsfonden årets första kvartal gått vidare till ett nytt arbete och 7 procent har gått vidare till studier. Ett gott resultat!

Slutsligen vill jag önska er alla en Glad påsk!

Lars Hallberg
Vd Omställningsfonden

Foto: Michael McLain