Arbetsgivare och jobbsökare fortsatt nöjda med Omställningsfonden

Hela 85 procent av arbetsgivarna och jobbsökarna inom kommun- och landstingssektorn är som helhet nöjda med Omställningsfondens stöd. Det visar årets undersökning.

– Undersökningen är ett kvitto på att vårt långsiktiga utvecklingsarbete gett resultat, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden. I arbetet har vi fokuserat på att utveckla vår kompetens och tydliggöra fondens värdegrund och förhållningssätt. Undersökningen är ett viktigt underlag för oss i vårt utvecklingsarbete. Vi vill därför tacka alla som svarat.

– Vi hoppas på fortsatt ökad nöjdhet nu när TLO-KL är på plats. Genom TLO-KL kan arbetsgivarna tidigare komma i gång ännu med olika kompetenshöjande insatser för medarbetarna.

‒ Det vi ser i undersökningen att vi behöver utveckla vidare är hur vi återkopplar till arbetsgivare kring hur det har gått för de anmälda jobbsökarna.

Frågor om undersökningen?

Mats Karlström
070-547 55 77
mats.karlstrom@omstallningsfonden.se

Om undersökningen

Sedan 2014 frågar Omställningsfonden arbetsgivare och jobbsökare hur de upplever fondens stöd. Undersökningen skickas till personer hos arbetsgivaren som är anmälare av jobbsökare och personalchefer som angivits som kontaktperson vid anmälan.

Jobbsökare som får undersökningen är registrerade sedan minst tre månader och har påbörjat en aktiv insats.

Ta del av tidigare års undersökningar

Läs mer om TLO-KL