Omställning ur ett svenskt och europeiskt perspektiv

lars-road

Professor Ola Bergström talade nyligen inför vår styrelse och beredningsgrupp om omställning i ett europeiskt perspektiv. Han kommer även att medverka under vårt seminarium under Almedalsveckan.

Hur ser du att omställning görs i andra EU-länder?

I andra Europeiska länder finns inte samma heltäckande system för hantering av omställning som i Sverige. I andra länder försöker man ofta motverka förändringar, snarare än att hjälpa och stödja individen att hantera omställning. Ofta finns inget stöd för omställning alls, vilket innebär att den som förlorar arbetet ofta står inför en lång period av arbetslöshet.

Vad är den ”svenska modellen”, tycker du?

Den svenska modellen bygger på att parterna förhandlar och kommer överens om löner och arbetsvillkor, som ska stå sig även när konjunkturen sviker. Det är en viktig princip. Förmåga att hantera förändringar är också viktigt. Genom att erbjuda stöd för omställning i samband med förändringstryck kan de överenskomna arbetsvillkoren upprätthållas. På så sätt finns det i den svenska modellen en hävstång, som innebär att löner och arbetsvillkor kan förbättras på lång sikt. Partsgemensamma lösningar utan statlig inblandning är också en viktig del av den svenska modellen.

Vad får du för reaktion ute i Europa när du talar om hur vi arbetar med omställning i Sverige?

Många har svårt att förstå hur arbetsmarknadens parter kan arbeta så tätt tillsammans. Många har svårt att förstå att staten inte är med och finansierar och hur det kommer sig att svenska arbetstagarorganisationer inte är mer negativt inställda till förändring och försöker rädda jobben till varje pris, så som de ofta gör på kontinenten.

Vad ser du för framtida utmaningar med omställning för privata bolag och inom det offentliga?

Att jobba med förändring handlar alltid om att hantera utmaningar och förändringar kommer alltid i nya former. Det är sällan ett företag eller en offentlig verksamhet förändras på samma sätt två gånger. Det är alltid olika grupper av anställda och varje individ måste alltid bemötas individuellt. Men det finns vissa gemensamma drag. I nuläget är en av utmaningarna att hantera kvaliteten i omställningsprocessen. Förändringstrycket och bristen på arbetskraft inom många yrkesområden kan göra att det, trots goda förutsättningar, kan vara svårt att hitta bra matchning. Samtidigt är det läge att lägga mer tid och energi på dem som har längre väg att gå för att hitta det nya jobbet. Omställning är aldrig enkelt, men en bra omställningsprocess kan ha stor betydelse.

Läs mer om vårt seminarium under Almedalsveckan 2017