Stort intresse för tidig lokal omställning

lars-road

Det är glädjande att intresset för tidig lokal omställning ökar. Många kontaktar oss för samarbete och för att få veta mer om hur andra jobbar med omställning. Fortsätt att höra av er – vi vill hjälpa till!

Värdefulla träffar med er

Hittills i år har vi hunnit möta hälften av er inom kommuner och landsting, men även många av er på Pacta-företagen. Det är både stora organisationer som Stockholms läns landsting och Region Skåne och mindre organisationer som Hällefors, Ydre och Piteå. Vi tycker att vårens möten har varit givande och hoppas att ni också tycker det – i höst ser vi fram emot nya träffar.

Arbetet med handlingsplaner i full gång

Intresset för tidig lokal omställning är stort – både från arbetsgivare och från fackliga organisationer. Det är roligt att många av er har kommit långt med att ta fram handlingsplaner för omställningsarbetet. Era ansökningar om insatser har redan börjat komma in till oss och vi ser att ni vill jobba med förebyggande kompetensutveckling och ohälsa på ett nytt sätt. Fonden har cirka 755 miljoner kronor att fördela mellan er under en treårsperiod för detta ändamål.

Läs mer om tidig lokal omställning

Ökat antal anmälningar trots god arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Sverige är god i år men vi ser trots det en ökning av antalet anmälda jobbsökare under året. Hittills har det anmälts in fler jobbsökare än under hela 2016. Det beror bland annat på övertalighet i samband med nedläggningen av HVB-hem. Dessa jobbsökare ska vi nu hjälpa på bästa sätt.

Svensk modell bra för individen

Under förra veckan träffades vår styrelse och beredningsgrupp för den årliga strategidagen. Då gästades vi av professor Ola Bergström som berättade hur andra länder i Europa bedriver omställning. Jag uttrycker ofta min tillfredsställelse över att vi har en svensk modell där parterna tar ansvar. Modellen ger fonden goda förutsättningar att vara en självständig organisation som möter varje jobbsökare utifrån vad hen behöver.

Intervju med Ola Bergström

Vi ses i Almedalen

Även i år är Omställningsfonden i Almedalen. Välkomna till vårt seminarium om omställning onsdag den 5 juli som vi håller tillsammans med TRR Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsrådet TRS och Trygghetsfonden TSL. Då medverkar professor Ola Bergström samt partsrepresentanter från omställningsorganisationerna.

Läs mer om Omställningsfonden i Almedalen

Avslutningsvis vill jag önska alla läsare en riktigt skön sommar!

Lars Hallberg
Vd Omställningsfonden

Foto: Michael McLain