Många anledningar att ställa om

lars-road

Intresset för tidig lokal omställning är mycket stort. Runt om i vårt land arbetar nu lokala parter på gemensamma handlingsplaner och många arbetsgivare är redan igång med insatser inom ramen för tidig lokal omställning. Många gör det också i nära samverkan med Omställningsfondens rådgivare.

Hittills i år har fler än dubbelt så många uppsagda medarbetare anmälts in till Omställningsfonden jämfört med föregående år. Det handlar om att många HVB-hem i kommunerna nu stänger igen och personalen där blir övertaliga. Vi har på några håll sett att man kunnat använda medel för tidig lokal omställning och kunnat kompetensutveckla övertalig personal, för att sedan kunna arbeta där arbetsgivaren har ett rekryteringsbehov. Vi kommer gärna ut och informerar kring hur ni kan använda medel för tidig lokal omställning. Om vi ännu inte varit hos er – ta gärna kontakt med oss.

Jag har funderat över hur omställning över tid har förändrats i Sverige, samtidigt som jag lyssnat på de som blickat mot framtidens arbetsmarknad – och blivit övertygad om att omställning kommer att fortsätta att vara en central företeelse. Det är historia när omställning enbart gjordes på grund av röda siffror. Idag finns det många anledningar till varför omställning görs. Det kan handla om organisationsförändringar, fusioner, sammanslagningar, förändringar i kompetens, ohälsa, demografiska förändringar eller politiska beslut. I vår kommun- och landstingssektor ser vi främst att demografi och politiska beslut påverkar. Med vårt omställningsavtal och möjligheter till tidig lokal omställning kommer vi i vår sektor att vara bra förberedda.

Det kom ett mejl till vår rådgivare Ann-Louice från en av hennes jobbsökare som nu har ett nytt arbete som chef på en förskola. Hon skriver: ”Jag skulle vilja tacka DIG för det fantastiska bemötandet och för den underbara och värdefulla hjälpen som jag fått under tiden. Det betydde mycket för mig.” Sådant värmer oss på Omställningsfonden. Och jag är övertygad om att de snart närmare 5000 jobbsökare som vi mött är tacksamma att det finns ett omställningsavtal.

Med de orden vill jag tillönska er alla en fortsatt skön höst.

Lars Hallberg
Vd Omställningsfonden

Foto: Michael McLain