Modern omställning möter framtida behov

lars-road

När 2017 börjar lida mot sitt slut är det på sin plats med en reflektion över året som passerat.

Året har till stor del präglats av den nya delen i vårt omställningsavtal, tidig lokal omställning, som trädde i kraft den 1 januari. I arbetet med tidig lokal omställning fungerar vi som både projektledare och utförare av insatser, samtidigt som vi har ett uppdrag att informera om möjligheterna med avtalet.

Vi uppskattar det samarbete vi har med både arbetsgivare och fack och under 2018 möts vi gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan arbeta med tidig lokal omställning. Om du önskar har vi numera möjlighet att facilitera en workshop kring hur man kan arbeta med tidig lokal omställning.

Under 2017 har fler uppsagda jobbsökare anmälts in än någonsin tidigare. Det beror till största delen på att många kommuner minskat sin HVB-verksamhet. Vi ska under nästa år fortsätta arbetet med att skapa så bra omställningsprocesser som möjligt och göra allt vi kan för att de jobbsökare vi möter ska komma till nytt arbete.

Under året har jag och mina medarbetare på Omställningsfonden mött väldigt många arbetsgivare, fackligt förtroendevalda och representanter från parterna. Jag vill tacka för ett förtroendefullt samarbete och tillönskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Lars Hallberg
Vd Omställningsfonden

Foto: Michael McLain