Modern omställning möter framtida behov

lars-road

Vad påverkar omställning i kommun- och landstingssektorn? På Omställningsfonden har vi sedan starten 2012 sett två tydliga tendenser: Demografi och politiska beslut.

De första verksamhetsåren var lärare det klart dominerande yrket bland våra jobbsökare. Det berodde dels på att antalet barn och ungdomar i skolålder under några år minskade, dels på förändringar inom gymnasieskolan. För lärare pekar kurvorna sedan ett par år åter uppåt och vi möter idag få uppsagda lärare.

Sedan 2016 ser vi istället en stor dominans av yrkestitlar som direkt kan hänföras till HVB-hem. I takt med att behoven av HVB-hem sjunker blir det naturligt att verksamheten minskar eller läggs ner helt.

I en sektor där det parallellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist finns ett stort rekryteringsbehov, är det en utmaning att möta framtida behov med rätt kompetens. Därför känns det verkligen bra att kunna arbeta, förebyggande och framtidsfokuserat, med tidig lokal omställning. Bilagan, TLO-KL, i omställningsavtalet möjliggör att uppsägningar kan undvikas och istället kan man kompetensutveckla medarbetare för att ha en annan plats eller roll i organisationen.

Även för personer med ohälsa kan medel inom ramen för tidig lokal omställning (TLO-KL) användas för att, när så är möjligt, kompetensutvecklas och hitta en annan roll i organisationen.

På Omställningsfonden ser vi nu allt fler goda exempel på hur medarbetares framtida anställningsbarhet stärks samtidigt som arbetsgivare kan möta en del av det rekryteringsbehov som finns.

Mer än ett år av den treåriga försöksperioden har redan gått. Det är därför hög tid för alla arbetsgivare i samråd med lokala fackliga parter att bestämma hur medlen för tidig lokal omställning ska användas.

Just nu genomför vi en workshopturné som vi hoppas många har möjlighet att delta i. Behöver din organisation stöd för att komma igång eller komma vidare i processen – tveka inte att kontakta oss!

Lars Hallberg
Vd Omställningsfonden

Foto: Michael McLain