Stark arbetsmarknad –många får nytt jobb

Den allmänna bilden av den starka arbetsmarknaden i Sverige bekräftas av Omställningsfondens 3-månadersrapport. 84 procent av jobbsökarna har fått nytt jobb och sex procent har gått vidare till studier.

Drygt 40 procent av de som fått nytt jobb har dessutom fått det redan innan uppsägningstiden löpt ut. Sju procent av jobbsökarna har tackat nej till stöd från Omställningsfonden.

– Vi är nöjda att så många av våra jobbsökare gått vidare till jobb eller studier, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

HVB-hem läggs ner

Totalt i år har närmare 500 jobbsökare anmälts till Omställningsfonden. Det är fortsatt HVB-hemmen som står för de största neddragningarna när det gäller antalet medarbetare.

– När antalet flyktingar minskar, minskar också behoven av HVB-hemmen. I många kommuner dras verksamheten ner kraftigt och i vissa läggs den ner helt. En naturlig följd blir då att många tvingas säga upp sina medarbetare på grund av arbetsbrist, enligt Lars Hallberg.