TLO-medel för att täcka behov av kockar

Skellefteå kommun har valt att använda en del av sina medel inom TLO, tidig lokal omställning, till att kompetensutveckla restaurangbiträden som på sikt riskerar att hamna i övertalighet. På det viset kan kommunen täcka upp behovet av kockar.

Anette

I början på 2017 påbörjade Skellefteå kommun arbetet med att validera och kartlägga kompetensen av sina medarbetare.

Undviker övertalighet

Kartläggningen visade att många restaurangbiträden delvis saknade rätt kompetens när kommunen går från att ha mottagningskök till tillagningskök. Totalt berörs 200 av 300 medarbetare vid Skellefteå kommuns måltidsavdelning.

– Tack vare TLO-medel fick vi möjlighet att redan på ett tidigt stadium utbilda kommunens restaurangbiträden till kockar. Annars hade vi stått inför ett stort problem där många riskerat att hamna i övertalighet, säger Anders Söderlund, verksamhetsstrateg vid Skellefteå kommun.

Ny omgång

Hittills har omkring 30 restaurangbiträden validerats och utbildats till kockar. Projektet pågår löpande för att möta kompetensbehoven i samband med övergång till tillagningskök.

– Så gott som alla har blivit godkända. Nu skickar vi ut en ny anmälan till en grupp på 15-20 restaurangbiträden, säger Anders Söderlund.

Förändrade behov

Han började som verksamhetsstrateg vid Skellefteå kommun i januari 2017.

– Mitt första uppdrag var att se över hur vi kan använda TLO-medel från Omställningsfonden och vilka områden inom kommunen som behöver täcka gapen för att möta förändrade behov i verksamheten.

– Det är bra att vi får möjlighet att nyttja TLO-medel för att vi ska ha möjlighet att klara kompetensförsörjningen inom flera områden de kommande åren. Utifrån den kartläggning och validering vi gjort finns det stora utmaningar, säger Anders Söderlund.

Fler grupper på gång

Fler yrkesgrupper inom kommunen behöver höja kompetensnivån för att inte riskera att hamna i övertalighet.
Skellefteå kommun har ansökt och fått TLO-medel för att kompetensutveckla barnskötare och vårdbiträden och planen är att påbörja utbildning med start i höst.

– Vi hade ett akut läge med bristen på kockar. Men det finns också stora behov att stärka kompetensen inom vård och omsorg och utbilda vårdbiträden till undersköterskor. På det viset stärker vi individerna i deras roll och arbete får en högre kvalitet i verksamheten, säger Anders Söderlund.

Stöd för chefer

TLO-medel kan även användas till stöd i det svåra samtalet när en organisation står inför en omställning. Planerna är därför att att använda en del av TLO-medlen till chefer och HR-medarbetare.

– Vi hoppas också kunna använda medel för att erbjuda omställningsstöd till medarbetare för att få ny kompetens efter avslutad rehabilitering.

Margaretha Eldh