Samtalsutbildning för chefer

Under 2018 går Kils kommun in i en ny organisation och har använt en del av sina medel inom TLO-KL, tidig lokal omställning, till att utbilda omkring 40 chefer i det svåra samtalet.

Anette

Lokala medel kan bland annat användas till utbildning och stöd i det svåra samtalet och hantering av en arbetssituation. Kils kommun har valt att använda sina TLO-medel till utbildning i stödsamtal för sina chefer.

Nya roller

– De har fått kunskap och redskap för att möta medarbetare i olika situationer och det har varit väldigt uppskattat av alla chefer, säger HR-chefen Kaisa Rainerson.

– Vi hade en stor omorganisation vid årsskiftet där många har fått byta roller och uppdrag och skifta arbetsgrupper. Det kändes viktigt att våra chefer fick utbildning i det svåra samtalet. Under hösten får de en fördjupning i tre dagar i Motiverande samtal (MI).

Ger trygghet i ny situation

När arbetsgivare befinner sig i en aktuell övertalighetssituation kan TLO-medel användas till stödsamtal eller coachning för såväl arbetstagare som chefer. Stödsamtal kan vara bra för att skapa trygghet i en osäker situation.

– Chefer kan behöva verktyg för att klara att hantera de svåra samtal man ställs inför som chef i olika situationer och få stöd i hur man kan stötta medarbetare i omställning. Det kan ge chefen skuldkänslor och man får lära sig att inte ta saker personligt. Vi vill att våra chefer ska kunna känna sig trygga och säkra i sin roll. De får tips på hur man förbereder och lägger upp svåra samtal. Man måste skilja på sak och person, säger Ann-Katrin Eriksson, HR-konsult, Kils kommun.

Större krav

Den nya organisationen ställer allt större krav på ledarna. Under hösten får Kils chefer även en grundutbildning i Motiverande samtal under tre heldagar. Syftet är att skapa ökad trygghet i olika typer av samtal, motiverande samtal, gränssättande samtal och svåra samtal.

– De får då mer utrymme för egna reflektioner och hemuppgifter. Vi vill ge våra chefer så mycket verktyg som möjligt för att kunna möta de ökade krav som kommer att ställas på dem. De behöver bli starkare och få mer självförtroende, säger Kaisa Rainerson.

Förhindra övertalighet

Ann-Katrin Eriksson håller tät kontakt med Ann-Louise Lindholm på Omställningsfonden och diskuterar kommunens behov av kompetensutveckling för medarbetare. Detta för att förhindra att övertalighet uppstår på sikt.

– Vi har också ansökt och fått pengar för kompetensutveckling för personer som bytt befattningar. De behöver komplettera sina kunskaper i övergången till ett nytt arbetsätt eller en ny befattning. Under hösten planeras för en projektledarutbildning för medarbetare och chefer. Vi har även använt medel från TLO-KL för rehabiliteringsinsatser, säger Ann-Katrin Eriksson.

Margaretha Eldh