TLO-medel till uppdragsutbildning

Arbetsgivare som vill ge sina medarbetare möjlighet till kompetensutveckling på högskolenivå inom ramen för TLO, tidig lokal omställning, upplever många gånger att möjligheterna är begränsade. Men med en uppdragsutbildning öppnas dörrarna för fler.

En uppdragsutbildning är en kompetensutveckling via universitet eller högskola. I uppdragsutbildning finns inga krav på formell behörighet för högskolestudier. Om arbetsgivaren önskar kan uppdragsutbildningen ge högskolepoäng. Då gäller dock att det finns en kursplan för utbildningen och att deltagaren ska bli godkänd vid examinationen.

Praktisk kompetens

– Den som väljer att kursen inte ska ge poäng får ändå ett intyg på genomförd kurs. Deltagarna kan ha mycket liten eller ingen erfarenhet alls av universitetsstudier men bidra med desto mer praktisk kompetens, säger Camilla Johansson, vd för Uppdrags AB vid Karlstad universitet.

Olika upplägg

Uppdragsutbildningen kan läggas upp på flera olika sätt.

Dels kan det vara en öppen kurs vilket innebär att deltagarna i uppdragsutbildningarna kan komma från flera olika arbetsgivare. Dels kan det också vara fråga om samläsning med reguljär kurs om det gäller enstaka deltagare. Det vanligaste är dock en skräddarsydd utbildning.

Webbaserade utbildningar

Uppdragsutbildningar som skräddarsys utformas i dialog utifrån arbetsgivarens önskemål med stor flexibilitet när det gäller tid, plats och form.

– De flesta av våra utbildningar är till största delen webbaserade men har också några undervisningstillfällen där lärare och deltagare träffas, säger Camilla Johansson.

Stor efterfrågan

De flesta universitet och högskolor erbjuder idag någon form av uppdragsutbildningar. Upplägget ser dock olika ut. Enligt Camilla Johansson kan en uppdragsutbildning i princip ha vilken inriktning som helst.

– Just nu ser vi en stor efterfrågan på kurser inom socialrätt för medarbetare med beteendevetenskaplig bakgrund. Men även utbildningar inom vård och omsorg är eftertraktade.

Uppdragsutbildning inom TLO

Omställningsfonden får många förfrågningar om uppdragsutbildningar.

– Inom ramen för TLO, tidig lokal omställning har vi godkänt flera ansökningar. Bland annat har en kommun valt att erbjuda barnskötare att studera till förskollärare, säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden.

Omställningsfonden köper

Men Omställningsfonden kan också köpa in uppdragsutbildningar för arbetsgivares räkning.

– Sedan 2017 kan organisationer som Omställningsfonden av arbetsmarknadspolitiska skäl köpa uppdragsutbildningar vid universitet och högskolor. Därmed kan vi också bistå arbetsgivare i processen på ett bättre sätt än tidigare.

Mer information

Vill du veta mer om uppdragsutbildningar inom ramen för TLO, kontakta din regionala rådgivare för vidare diskussion.