Kom i mål med TLO-KL!

TLO-KL handlar om att ställa om organisation och arbetstagare så att framtida verksamhetsbehov av kompetens tillgodoses och att framtida arbetsbristsituationer minimeras eller undviks. Arbetet med tidig lokal omställning bygger på att arbetsgivare och lokala fackliga företrädare tillsammans konkretiserar hur medlen används.

TLO-KL-medel bör inriktas på insatser som både är rimliga att genomföra och som tillgodoser lokala omställningsbehov hos verksamhet, individer och/eller grupper av individer. Det skriver SKL, Sobona, Kommunal, OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen i ett nytt partsgemensamt arbetsmaterial med syfte att komma igång och komma i mål med TLO.


MÖT REKRYTERINGSBEHOVET MED OMSTÄLLNINGSMEDEL
Så kan du jobba med tidig lokal omställning TLO-KL

LÄS FOLDERN ONLINE HÄR

Ladda ner broschyren som PDF

Fler exempel på godkända insatser