Använd möjligheten till tidig lokal omställning

Ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling och omställning förutsätter en god dialog mellan lokala- arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Nu har fem centrala parter tillsammans tagit fram ett stödmaterial för att inspirera, motivera och bidra till tidig lokal omställning.

Kompetensförsörjningen framöver behöver långsiktiga åtgärder med fokus på omställningsförmåga för organisationer och individer. Särskilt förmåga till tidig omställning kommer att vara avgörande. Principöverenskommelsen om TLO-KL ger möjlighet till ett lokalt arbete som tillvaratar befintlig kompetens, med målet att tillgodose verksamhetens framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov.

Tillvarata nuvarande personalresurser

−TLO-KL är ett avtal vi är mycket nöjda med. Tillsammans har vi konstaterat att det finns ett behov av att tänka bredare kring kompetensutveckling och tidig lokal omställning, därför kommer vi med det här stödmaterialet nu, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Han anser att det är en möjlighet att tillvarata nuvarande personalresurser genom att fylla på med kunskap och rusta medarbetare och medlemmar inför framtida behov. På så sätt säkerställer man verksamhetens framtida kompetensbehov, och i förlängningen förebygger framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Inventera behoven

− Påbörja en dialog inom den egna verksamheten. Inventera vilka behov ni har, för att kunna se vad ni ska prioritera. Se till att ha en god dialog arbetsgivare- och fackliga emellan, och skapa en gemensam kunskapsplattform, menar Niclas.

Att vara anställningsbar

Bakom foldern står; SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona, Kommunal, AkademikerAlliansen och OFR, Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd. Kanslichef Eva Fagerberg är kanslichef på OFR:

− Numera gäller det att vara proaktiv under sin anställning, och se till att man blir mer anställningsbar med ny gångbar kompetens. Framtiden handlar om att vi arbetar längre. Behöver man hjälp och har frågor och funderingar kring TLO-KL så kan man ringa Omställningsfonden som har personal med stor erfarenhet. De kan använda sin erfarenhetsbank för att vägleda och stötta.

Win-win för alla

Eva Fagerberg betonar precis som Niclas vikten av samarbete arbetsgivare och fackliga emellan.
− Långsiktig plan och tidig dialog är avgörande. Möjligheten att kompetensväxla under anställningen stärker även verksamheten och gör arbetsgivaren mer attraktiv, det blir ett win-win läge.

Läs eller ladda ner broschyren ”Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel”
Exempel på insatser inom TLO-KL

Text: Birgitta Stolt