För arbetsgivare

Det är din uppgift som arbetsgivare att anmäla till Omställningsfonden när någon av dina anställda blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det gör du via vår webbplats.

Omställningsfonden är ett stöd för arbetsgivare vid uppsägning av medarbetare på grund av arbetsbrist. Vi finns tillgängliga under hela uppsägningsprocessen och kan bistå med information och våra erfarenheter inom omställning. En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut från den gamla arbetsplatsen.

Med Omställningsfondens hjälp ökar möjligheterna för den uppsagde att snabbt hitta ett nytt jobb och undvika arbetslöshet. Därför vill vi också starta vårt samarbete så tidigt som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Våra rådgivare finns över hela landet och har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa uppsagda till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar
för insatserna som exempelvis kan handla om att delta i olika program, kortare utbildning eller kurs för att starta eget företag.

Är du arbetsgivare och medlem i Sveriges Kommuner och Landsting eller Sobona, har dina anställda rätt till Omställningsfondens stöd vid uppsägning – förutsatt att villkoren i omställningsavtalet är uppfyllda.
Omställningsfonden bistår dig som arbetsgivare med aktuell information, och du kan vända dig hit för att få råd och svar på frågor.

Ladda ner Omställningsavtalet som PDF

Läs mer om Omställningsfonden – för företag (PDF)

Läs mer om Omställningsfonden – för kommuner (PDF)