Tips till dig som ska säga upp

Först och främst måste du förbereda dig ordentligt. Träna att ”testuppsäga” en person. Skriv ett manus, memorera det och håll dig till det under samtalet.
Man ber personen sätta sig ned, mitt emot en och helst utan bord emellan.
Man börjar med att säga: ”Jag har ett besked att ge.” Och så berättar man att du är uppsagd med X antal månaders uppsägningstid. Berätta sakligt om att företaget eller organisationen bestämt sig för en ny strategi, lösning eller vad det nu beror på att man skär ned. Tre, fyra meningar räcker för att förklara läget. Sedan frågar man: ”Vad tänker du?”
En del medarbetare är rationella och klara. De kanske ändå hade tänkt sluta och inser att nu handlar det om att förhandla. Många blir ledsna, andra arga några glada och vissa blir likgiltiga. Då gäller det att vara extra lyhörd och tillgänglig, om de har frågor eller bara behöver prata. Men det är viktigt att se till att medarbetaren förstått budskapet.
Agera inte psykolog. Tänk att du är chef och det här är din uppgift. Medarbetaren behöver få reagera på sitt sätt. Behåll lugnet, agera professionellt, andas.
Prata inte om andra medarbetare, hur det blir för dem. Gör dig tillgänglig för frågor på arbetsplatsen. Erbjud dig att vara referens.
Boka in ett uppföljningssamtal. Helst dagen därpå. Prata då om framtiden, hur det kommer se ut de kommande veckorna, månaderna.
I den mån man kan anpassa uppsägningssamtalet efter dagar och högtider så är måndag-och tisdagmorgnar att rekommendera. Inte före, under eller efter semestern, julen och andra högtider.
Var försiktig med fysisk beröring med medarbetaren, som kramar eller en klapp på axeln.
Medarbetaren ska få en skriftlig uppsägning. Chefen lämnar pappret och ber dem signera det under mötet. Det handlar om att erkänna att de tagit emot det, inte godkänna uppsägningen. Skulle de vilja läsa igenom det under dagen, be dem då lämna in det ifyllt innan de går för dagen.
Efter några månader kan man ringa upp sin före detta medarbetare för att höra hur han eller hon mår, och hur det går med jobbsökandet.
Om man inte tror på den nya omorganisationen blir du inte trovärdig i ditt samtal. Prata i sådant fall igenom med din närmaste chef, och landa först i den nya planen. Eller fundera över om du själv ska vara kvar.
Säg inte i ett uppsägningssamtal: ”jag beklagar” eller; ”jag är ledsen för det här.” Man ska inte beklaga sig, det ligger inte på det känslomässiga planet, utan på ett affärsmässigt plan.