”Alla medarbetare berörs av uppsägningar”

Ha goda relationer med fackförbunden och var ute i god tid vid en uppsägning. Det är några råd som personalchef Håkan Renström ger till andra arbetsgivare som tvingas säga upp sina medarbetare.

NAMN: Håkan Renström
ÅLDER: 61 år
FAMILJ: Fru och fyra döttrar
BOR: I Luleå
GÖR: Personalchef för division Kultur och utbildning på Norrbottens Läns Landsting i Luleå
UTBILDNING: Vårdutbildning, Biomedicinsk analytiker, arbetsrättslig utbildning på universitet

Hakan4

Det är en krispigt kall, men solig höstdag i Luleå. De gula björklöven faller utanför landstingshuset. Inne i receptionen möts vi av Håkan Renströms varma handslag. Håkan är personalchef för division Kultur och utbildning.

Håkan Renström har en lång erfarenhet inom vården. Han har upplevt vården från alla perspektiv, som anställd, arbetsgivare och även fackligt engagerad. Den här bakgrunden hjälpte Håkan när han och medverkande chefer tvingades påbörja en uppsägnings- och omställningsprocess sommaren 2012, på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn, Piteå.

− På Grans Naturbruksgymnasium handlade det om att det var för få elever att fylla platserna med. Konsekvensen blev då att personal behövde sägas upp, merparten lärare. Så vi började nästan ett år innan med ett informationsmöte på skolan där Håkan Karlström, rådgivare på Omställningsfonden var motor. Det viktiga var då att alla på skolan, skulle få höra samma sak. Motivet för att alla skulle inbjudas var uppenbart, alla berörs av uppsägningarna oavsett om de blir uppsagda eller inte.

Svårt att säga upp

Håkan berättar att motiven för förändringarna var uppenbara och kända av medarbetarna, men att det var en anspänning att starta en uppsägningsprocess. Att veta att flera medarbetare måste lämna arbetsplatsen, där framtiden är oviss.

Håkan Karlström från Omställningsfonden informerade de cirka 30 medarbetarna, gruppvis i drygt en timme. Han var väldigt öppen om vilken situation de stod inför, och om de möjligheter som nu öppnade sig för dem. Håkan Karlström var sedan kvar hela dagen på skolan, för de anställda som hade frågor.

Hakan5

Vid informationen klargjordes att om någon äldre medarbetare var villig att sluta, för att göra plats till någon som skulle sägas upp, så var det en möjlighet med stöd från Omställningsfonden.

Var ute i god tid

När skolans ledning visste vilka befattningar som skulle avvecklas, så kunde förhandlingarna börja med de fackliga organisationerna. Varselmyndigheten kontaktades i början på september. Omplaceringsutredningar genomfördes och uppsägningar lämnades till berörda medarbetare under november och december. Formell ansökan till Omställningsfonden gjordes.

− Samarbetet med Omställningsfonden har fungerat bra. Att Håkan Karlström fanns där från början var avgörande. Han har stöttat mig som arbetsgivare i olika frågor som dykt upp på vägen. Och jag har alltid kunnat ringa honom under processens gång. Även ansökan till Omställningsfonden har fungerat bra med snabbt svar.

Håkan berättar även att samarbetet med Mimmi Andersson, rektorn på skolan, varit väldigt bra. Närheten till arbetsledaren som gav klara besked var en trygghet för medarbetarna. De uppsagda som fick jobb under uppsägningstiden, fick tjänstledigt av skolan.

Lyssna på medarbetarna

Hakan3

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har gett Håkan och hans medverkande chefer, samt skolans rektor en eloge för deras sätt att hantera övertaligheten på naturbruksgymnasiet. Att de började uppsägnings- och omställningsprocessen i tid och informerade alla, även de som inte berördes av uppsägning.

Håkan Renström understryker att det är viktigt att man lyssnar på medarbetarna. Man ska tala om att de ska vara stolta över det arbete som de har gjort, och att övertaligheten i det här fallet berodde på minskat elevantal, inte på grund av brister i deras yrkesutövande. Det är viktigt att ge medarbetarna beröm, och att de kan känna sig stolta över sin skola, sitt arbete och yrke.

– Det är tufft att förlora sitt jobb, betonar Håkan. En del kan känna att de förlorar sin identitet när de inte kan vara kvar i yrket. Det är även viktigt att ge dem som känner behov av mer stöd, möjligheten att gå till företagshälsovården.

Av de åtta personer som varslades och sades upp var det till slut fem som slutade sin anställning på skolan. En stannade kvar som vikarie, och två fick ändrade anställningar. Alla har nu jobb.

Håkans tips till arbetsgivare som måste säga upp sina anställda:

Var ute i god tid och informera. Berätta om allt som du vet, och om du inte vet ska du berätta det.
Se till att ha utvecklat goda relationer med de fackliga representanterna. Håll dem informerade om att deras medlemmar kommer att beröras, på ett eller annat sätt.
Ha även ett gott och nära samarbete med din omställningsorganisation. Be rådgivaren på Omställningsfonden att komma ut och informera alla på berörda arbetsplatser i god tid.
Berätta för de anställda om att det är en verksamhetsförändring. Att det inte handlar om några brister i yrkesutövandet.

Så här gick övertalighets- och omställningsprocessen till på Grans Naturbruksgymnasium i Piteå

5:e juni 2012
MBL-förhandlingar påbörjas om verksamhetsförändringarna. Övertaligheten beskrivs i minskat antal befattningar.
Juni 2012
Kontakt med Håkan Karlström, Omställningsfonden, och beslut om informationsträff på skolan 15 augusti.
15:e augusti 2012
Håkan Karlström informerar personalen på skolan om Omställningsfondens möjlighet att ge stöd.
Klockan 08.00 – träff med lärare, pedagogisk personal.
Klockan 10.00 – träff med kök- och städpersonal.
Eftermiddag. Håkan Karlström är tillgänglig på skolan för enskilda samtal.
September 2012
Besked från rektor till alla anställda att de kan vända sig till Arbetslivshälsan vid behov av personligt stöd.
5:e september
2012 MBL-förhandlingar slutförs.
6:e september
Varsel till Varselmyndigheten. Nio personer.
7:e september
Kopia på varsel till berörda fackliga organisationer
19:e oktober 2012 – 6:e november 2012
Fackliga förhandlingar angående turordningslistor med mera med Akademikerförbundet SSR, LR, Lärarförbundet och Kommunalarbetareförbundet.
November 2012
Omplaceringsutredningar. Åtta personer.
6:e december 2012
Ansökan till Omställningsfonden. Åtta personer.
7:e december
Positivt besked från Omställningsfonden.
November – december 2012
Uppsägningar (21/11 – 7/12) att gälla från 130701. Åtta personer.
Februari, Mars 2013
Rektor ger besked att tjänstledighet beviljas tom 130630 för de som vill prova andra anställningar, bland de som berörs av uppsägningarna.
April 2013
Besked till varselmyndigheten. Sex personer kvarstår som ska sägas upp.
Juli 2013
Av åtta personer är det tre personer som inte har arbete 1 juli 2013. Tre personer är kvar på skolan med ändrade anställningsförhållanden. Två personer har arbete i Luleå där de bor.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Maria Åsén