Litteraturtips

För dig som måste säga upp:


Ledarrollen vid uppsägningar
En handbok för chefer

Anders Kinding & Eva Gotthardson

Praktiska verktyg för dig som är chef


Att vara chef och ledare
Dina verktyg för praktiskt ledarskap

Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm

Ny i gemet?


Ny chef
Praktisk och mental beredskap för ledare

Eva Norrman Brandt


Ung och chef

Anders Kinding

Övriga


Crucial conversations

Kerry Patterson, med flera


Difficult conversations

Douglas Stone