Seminarium i God Omställning

– Att hantera uppsägningar med respekt för individen

Omställningsfonden har nu varit verksam i snart tre år. Vi har sett ett antal exempel på hur övertalighetsprocesser genomförts, oftast på ett bra sätt. Men ibland även på ett mindre fördelaktigt sätt.

Anders3

Det finns en tydlig koppling mellan hur en medarbetare uppfattar sin uppsägningsprocess, och hur snabbt man kommer vidare till en ny anställning och lämnar det gamla bakom sig.

Vi på Omställningsfonden kommer gärna ut till er och delar med oss av våra erfarenheter. Vi kan skräddarsy seminarier, allt efter önskemål. Vi vänder oss till tre olika grupper, beroende på hur era behov ser ut, HR, fack och uppsägande chefer. I grunden har vi två seminarier på 1-2 timmar samt en workshop där uppsägande chefer får träna på det svåra samtalet, samt skriva talarmanus. Finns det ett önskemål om att ta alla delar på en gång, så rör det sig om en halvdag. Efter seminariet erbjuder vi checklistor och talarmanus att jobba vidare med. Seminariet är kostnadsfritt.

Låter det intressant? Kontakta i sådant fall Omställningsfondens regionala rådgivare eller vår verksamhetschef Mats Karlström på: 08-452 78 91, 070-547 55 77, mats.karlstrom@omstallningsfonden.se

Foto: Theresia Köhlin