Så här går det till

arbetsgivare_process

Ta gärna en tidig kontakt med oss på Omställningsfonden om du som arbetsgivare står inför att säga upp medarbetare. Det ger både dig och oss möjlighet att vara väl förberedda. Vi kan erbjuda värdefull information om vårt arbetssätt till både arbetsgivare och fackligt förtroendevalda.

Är det fler än fem medarbetare som sägs upp arrangerar vi gärna informationsmöten upp till en heldag på arbetsplatsen. Rör uppsägningarna ett fåtal bokar vi gärna enskilda möten med de berörda. Dessa möten är ett bra första steg att snabbt etablera kontakt och förtroende för det fortsatta samarbetet.

När beslut om uppsägning är taget är det din uppgift som arbetsgivare att via vår webbplats anmäla berörda medarbetare till oss på Omställningsfonden. Vi prövar din anmälan för att se att de uppsagda uppfyller villkoren för att få Omställningsfondens stöd.


Arbeta fram en handlingsplan

Vårt svar lämnar du vidare till berörda medarbetare. Kort därefter tar en av våra rådgivare kontakt med de uppsagda och erbjuder ett samarbete. Det omställningsarbete som sedan följer sker i samarbete mellan den uppsagde och Omställningsfondens rådgivare. Tillsammans arbetar de fram en handlingsplan för de aktiva insatser som leder fram till ett nytt jobb.

De aktiva insatserna genomförs sedan inom Omställningsfondens regi, med hjälp av våra specialister. Efter uppföljningsmöte med rådgivaren kan fler aktiva insatser bli aktuella. Eller så avslutas samarbetet för att den uppsagde hittat sitt nya jobb.