Blanketter

Här finns de blanketter som du behöver för dina kontakter med Omställningsfonden.

För arbetsgivare

Anmälan av arbetstagare via e-legitimation
När du anmäler via e-legitimation kan du enkelt spara, ta paus och anmäla flera. Du använder din privata e-legitimation.
Arbetsgivarens anmälan med e-legitimation

Anmälan av arbetstagare utan e-legitimation
Arbetsgivarens anmälan utan e-legitimation

Ifyllnadsstöd för formuläret ”Arbetsgivarens anmälan”

Arbetstagares underlag till anmälan
Som underlag för arbetsgivaren finns blanketten Arbetstagares underlag till anmälan som fylls i av respektive arbetstagare. Blanketten ska inte skickas till Omställningsfonden.
Arbetstagares underlag till anmälan (PDF)

För jobbsökare

A-kasseutfyllnad
Ansökan om a-kasseutfyllnad

Ersättning istället för a-kassa
Ansökan om ersättning istället för a-kassa

Utbetalning av ersättning istället för a-kassa

Kostnadsersättning
Kostnadsersättning (PDF)

Särskild ersättning till äldre arbetstagare
Ansökan om särskild ersättning (PDF)

För leverantörer

Återrapportering av individuella aktiva insatser

Återrapportering av gruppinsatser

Vissa blanketter är utformade som PDF-filer. För att kunna använda dem behöver du ha Adobe Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbsida.
Ladda ner senaste version av Adobe Reader.