Blanketter

Här finns de blanketter som du behöver för dina kontakter med Omställningsfonden.

För arbetsgivare

Anmälan av arbetstagare via e-legitimation

När du anmäler via e-legitimation kan du enkelt spara, ta paus och anmäla flera. Du använder din privata e-legitimation.

Arbetsgivarens anmälan med e-legitimation

Anmälan av arbetstagare utan e-legitimation

Arbetsgivarens anmälan utan e-legitimation

Ifyllnadsstöd för formuläret ”Arbetsgivarens anmälan”

Arbetstagares underlag till anmälan

Som underlag för arbetsgivaren finns blanketten Arbetstagares underlag till anmälan som fylls i av respektive arbetstagare. Blanketten ska inte skickas till Omställningsfonden.

Arbetstagares underlag till anmälan (Pdf)

Föranmälan om insatser inom ramen för TLO-KL, tidig lokal omställning

Föranmälan om insatser (Pdf)

Spara ner blanketten till din dator, fyll i och skicka till admin@omstallningsfonden.se

Anmälan om insatser inom ramen för TLO-KL

Insats inom ramen för TLO-KL (Pdf)

Bilaga, deltagarlista (Excel)

Spara ner blanketten till din dator, fyll i och skicka till admin@omstallningsfonden.se

Rekvirering/avrop av medel inom ramen för TLO-KL

Rekvireringsmall (Pdf)

Spara ner blanketten till din dator, fyll i och skicka till levadmin@omstallningsfonden.se Blanketten fungerar bäst i Chrome.

För jobbsökare

A-kasseutfyllnad

Ansökan om a-kasseutfyllnad

Ersättning istället för a-kassa

Ansökan om ersättning istället för a-kassa

Utbetalning av ersättning istället för a-kassa

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning (Pdf)

Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Ansökan om särskild ersättning (Pdf)

För leverantörer

Återrapportering av individuella aktiva insatser

Återrapportering av gruppinsatser

Vissa blanketter är utformade som PDF-filer. För att kunna använda dem behöver du ha Adobe Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbsida.
Ladda ner senaste version av Adobe Reader.