Facket

Du som är facklig representant kan göra en mycket viktig insats genom att vara snabb, aktiv och engagerad i omställningsarbetet på din arbetsplats. En tidig start ger bäst resultat och därför bör omställningsarbetet påbörjas så fort som möjligt efter uppsägningen. Helst medan den som blivit uppsagd fortfarande är kvar på sin arbetsplats.

Här kan ditt engagemang göra stor skillnad. En viktig förutsättning är också att varje jobbsökare själv deltar på ett aktivt sätt i sökandet efter ett nytt jobb.

Vi är övertygade om att ett aktivt och engagerande omställningsarbete – som bygger på individens egna förutsättningar – ökar varje jobbsökares möjligheter att snabbt få ett nytt jobb eller starta eget.

Omställningsfonden bistår dig som facklig representant med aktuell information och du kan vända dig hit för att få råd och svar på frågor.

Kommunal:
Kommunal

OFR:
Lärarförbundet
Vision
Vårdförbundet
Lärarnas Riksförbund
Akademikerförbundet SSR
Sveriges läkarförbund
Ledarna
Fysioterapeuterna
Teaterförbundet

AkademikerAlliansen:
Civilekonomerna
DIK
Jusek
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Kyrkans Akademikerförbund
Naturvetarna
Sveriges Psykologförbund
SRAT
Sveriges Arkitekter
Saco-förbundet Trafik & Järnväg
Sveriges Farmacevtförbund
Sjöbefälsföreningen
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges universitetslärarförbund (SULF)
Sveriges Ingenjörer
Tjänstetandläkarna 
Sveriges Veterinärförbund 

Ladda ner Omställningsavtal KOM-KL som PDF