Aktiva insatser ska påskynda vägen till jobb

Det aktiva omställningsarbetet ska hjälpa jobbsökare till ett nytt arbete. Jobbsökare kan få råd, stöd och vägledning, men Omställningsfonden förutsätter också att jobbsökare själva deltar på ett engagerat och aktivt sätt.

Tillsammans arbetar Omställningsfonden och jobbsökare fram en individuell handlingsplan. Den kan exempelvis innebära att delta i ett program som hjälper jobbsökare att stärka sin målbild, beskriva sin kompetens, effektivisera sitt sökande med hjälp av nya verktyg, presentera sig på ett vinnande sätt i olika situationer och få goda kunskaper om arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen.

Behövs ytterligare stöd kan jobbsökare tillsammans med sin rådgivare exempelvis komma överens om att börja arbetsträna, praktisera hos annan arbetsgivare, genomföra en kortare utbildning eller få ett mer omfattande stöd om jobbsökare till exempel har planer på att starta ett eget företag.