Ekonomiska förmåner

Omställningsfonden har möjlighet att erbjuda ekonomiska förmåner för att trygga övergången till det nya jobbet. A-kasseutfyllnad kan ges med upp till 80 procent av lönen, inklusive a-kasseersättning, i 200 ersättningsdagar. Därefter upp till 70 procent av lönen, inklusive a-kasseersättning, i 100 ersättningsdagar.

För att få a-kasseutfyllnad krävs följande:

  • Minst fem års sammanhängande anställning
  • Inte avvisat erbjudanden om liknande arbete
  • Får grundersättning från en a-kassa

Om den som blivit uppsagd, efter samråd med vår rådgivare väljer att delta i en aktiv insats som gör att rätten till a-kassa går förlorad, finns möjlighet att få ersättning med 80 procent av lönen i max 43 ersättningsdagar.

Uppsagda arbetstagare ansöker själva om ekonomiska förmåner direkt till Omställningsfonden. Vi granskar, administrerar och sköter utbetalningarna.

Minskad arbetstid vid arbetsbrist

Arbetstagare som vid arbetsbrist accepterar en ny tjänst med minskad arbetstid har rätt att omfattas av Omställningsfondens stöd, om följande villkor är uppfyllda:

  • Övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd
  • Ingen uppsägningstid gäller
  • A-kasseersättning utbetalas

Omställningsfonden kan erbjuda aktiva insatser under den tid då arbetstagaren är arbetslös. A-kasseutfyllnad kan ges i 75 ersättningsdagar inom ett år från det att den nya tjänsten tillträds.

Hur stor blir arbetstagarens dagsersättning?

Klicka på mallen nedan och fyll i arbetstagarens lön för att se dagersättningen för de olika ekonomiska ersättningarna, samt totalbeloppet inklusive särskild löneskatt.

Observera att arbetstagarens tidigare lön måste överstiga 25 025 kronor per månad för att a-kasseutfyllnad ska kunna utbetalas de första 100 dagarna. För att få ersättning dag 101-200 behöver lönen överstiga 20 900 kronor. De resterande 100 dagarna behöver lönen överstiga 23 885 kronor för att a-kasseutfyllnad ska kunna utbetalas.

Räkna ut arbetstagarens dagsersättning (Excel)