Välkommen till Omställningsfondens Fackliga verkstad

fackligpuff

Som facklig förtroendevald är det viktigt att vara närvarande och stötta och lyssna på dina medlemmar efter en uppsägning. Det är inte alltid en lätt uppgift. Här har vi samlat intervjuer, råd och litteraturtips till stöd under en omställningsprocess.

INTERVJUER

Möt Lars Ode, lärare, huvudskyddsombud och fackligt engagerad i lärarförbundet i Karlstad, som betonar vikten av att lyssna på vad medlemmen har för krav och önskemål, under en omställningsprocess.

Läs hela intervjun här

Som facklig representant måste du vara ordentligt påläst vad gäller arbetsrätt och förhandling. Det är även viktigt att vara förberedd på alla typer av reaktioner hos medlemmarna vid uppsägningar, säger Anita Sandström som varit facklig förhandlare på lokal och central nivå. Idag arbetar hon som rådgivare på Omställningsfonden i region Mitt.

Läs hela intervjun här

Tips hur du stöttar dina medlemmar

Litteraturtips