Tips hur du stöttar dina medlemmar

Lyssna på dina medlemmar. Uppmuntra dem att ställa frågor och att ta all hjälp de kan få av er som fack, Omställningsfonden, arbetsgivaren, företagshälsovården och Arbetsförmedlingen.
Stötta. Var tydlig med att det är okej att vara arg, besviken eller ledsen när man blivit uppsagd.
Informera om att medlemmen kan ta med sig en facklig företrädare under uppsägningssamtalet om han eller hon har behov av ett stöd.
Fråga medlemmen: Vad har du för behov?

Prata ekonomi och inkomstförsäkring och uppmuntra medlemmen att ta kontakt med sin 
a-kassa för att få veta vilka regler som gäller.
Tipsa hur personen i fråga kan gå vidare.