”Känn dina medlemmar”

Det allra viktigaste för dig som facklig förtroendevald under en omställningsprocess är att medlemmen upplever att han eller hon fått ett ordentligt stöd. Att du finns till hands och verkligen bryr dig om medlemmen, menar Anita Sandström rådgivare på Omställningsfonden.

NAMN: Anita Sandström
ÅLDER: 49 år
FAMILJ: Sambo och två vuxna bonusbarn, gudbarn och vänner
BOR: I Västerås
BAKGRUND: Lärare och civilekonom med inriktning mot ledarskap. Anita har bland annat arbetat som rådgivare i omställningsföretag och chef inom servicebranschen, samt som chefsrådgivare och facklig förhandlare i sex år på lokal och central nivå.
GÖR: Rådgivare på Omställningsfonden i region Mitt.
MOTTO: ”Hemligheten med att få saker gjorda är att agera”

Lars1

Vad bör en facklig förtroendevald tänka på inför och under en omställningsprocess gällande sina medlemmar?

– Som facklig representant måste du vara ordentligt påläst vad gäller arbetsrätt och förhandling. Det är även viktigt att vara förberedd på alla typer av reaktioner hos medlemmarna vid uppsägningar. Allt från ilska och sorg till att medlemmen inte reagerar alls eller isolerar sig. Men framför allt är det viktigt att medlemmarna upplever att de fått ett bra stöd från sina förtroendevalda.

Finns det några A-B-C- råd till den fackliga företrädaren i en omställningsprocess?

– Känn dina medlemmar och se till att ha en fungerande kommunikation. Det är viktigt att finnas till hands även rent fysiskt och vara närvarande på arbetsplatsen, framförallt under uppsägningsdagen och dagarna efter. Lyssna, visa respekt och uppmuntra medlemmen att ställa frågor. Se till att exempelvis hjälpa dem med förhandlingsstöd och eventuella försäkringar. Om du får frågor från medlemmen om anledning till uppsägningen, så berätta det som du kan berätta, men hänvisa också till arbetsgivaren.

Hur gör man som facklig representant när man kanske ena dagen måste förhandla om uppsägning och nästa dag stödja den uppsagde i samverkan med arbetsgivaren?

Lars2

– Det kan vara en otroligt svår sits att förhandla om övertalighet för sina arbetskamrater. Känner du tveksamhet inför något så ta hjälp av en ombudsman. Då blir din roll den som förser ombudsmannen med information om de lokala förutsättningarna, och du kan lägga fokus på att stötta medlemmarna och ge information om hur förhandlingarna går. Är ni flera förtroendevalda kan ni dela på uppgifterna.

Vilka är de viktigaste råd en förtroendevald bör ge sina medlemmar?

– Att få sina medlemmar att förstå att det är okej och till och med naturligt att vara arg, besviken eller ledsen när man blivit uppsagd. Uppmuntra dem att ställa frågor och att ta all hjälp hon/han kan få av er som fack eller av Omställningsfonden, arbetsgivaren, företagshälsovården och Arbetsförmedlingen. Medlemmen kan även ta med en facklig företrädare under uppsägningssamtalet om man känner för att ha med sig ett stöd. Uppmuntra även medlemmen att ta kontakt med sin a-kassa för att få veta vilka regler som gäller där.

Hur bör facket hålla kontakten med sina medlemmar under uppsägningstiden?

– Framför allt bör du finnas till hands och verkligen bry dig om medlemmen. Se till att din dörr ”står öppen.” Och var tillgänglig på telefon. Var aktiv och sök upp medlemmen för att se hur hon/han mår.

Vad kan den fackliga företrädaren behöva under en omställningsprocess?

– Som facklig företrädare kan du också behöva stöd, och det är då bra om ni är flera företrädare som delar på ansvaret och träffas och stöttar varandra. Givetvis ska du också ta kontakt med ditt fackförbund eller ombudsman, så de kan stötta dig under hela processen.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Michael McLain