”Viktigt att lyssna på vad medlemmen har för krav och önskemål”

Glöden och viljan att kämpa för människor i utsatta lägen grundades i barndomen. I tonåren blev det jobb på ungdomsvårdsskola och sen utbildning till lärare. Lars Ode är idag huvudskyddsombud och fackligt aktiv i lärarförbundet i Karlstad. Han betonar vikten av att lyssna på medlemmen.

NAMN: Lars Ode
ÅLDER: 63 år
FAMILJ: Sambo, en son och två bonusdöttrar
BOR: I Karlstad
BAKGRUND: Mellanstadielärare, speciallärare
GÖR: Lärare och 75 procent fackligt aktiv i Lärarförbundet
MOTTO: Snäll mot de snälla. Hård mot de hårda. Fantomen

Lars1

– Många gånger som fackligt aktiv är man alldeles för duktig på att prata och inte på att lyssna. Det är fel när man möter medlemmen. Man ska höra vad de har för krav och önskemål. Vi kan göra så mycket, om vi vill. Prata ekonomi, inkomstförsäkring och tipsa lärarna om hur de kan gå vidare, säger Lars Ode.

Lars Ode är själv utbildad mellanstadielärare och speciallärare. Han växte upp under förhållanden som inte alltid var så enkla, och fick tidigt en känsla för rättvisa.

Lyssna och stötta

Idag är Lars fackligt aktiv i Lärarförbundet. Vi har träffats för att prata om vad facket gör när deras medlemmar blir uppsagda, på grund av arbetsbrist. Hur agerar de gentemot sina medlemmar under en omställning?

– Vi måste vara tydliga mot medlemmen. Innan något beslut finns, så kan vi inte prata runt, men när beslutet är klart så finns vi där för att lyssna och stötta medlemmen. Det är en av våra grundläggande fackliga uppgifter.

När väl övertalighet är ett faktum, då deltar facket i de faser av uppsägningsprocessen som blir aktuella. Och då är det delvis deras uppgift att fundera över vad de kan göra för att minska övertaligheten.

– Vi ordnar Las-listor och rangordnar, och så ser vi till att alla har rätt behörighet och rätt antal Las-dagar. Sedan konstaterar vi hur pass snävt området är som övertaligheten omfattar. Har vi en svensklärare för mycket så kan vi inte avskeda idrottsläraren som har färre Las-dagar, exempelvis.

Facket förhandlar om åtgärderna

Fackets uppgift är även att se till att arbetsgivaren följer de lagar och avtal som gäller vid en uppsägning. Sedan är det arbetsgivarens ansvar att meddela berörd person. Facket förhandlar även om vilka särskilda åtgärder som de anser att arbetsgivaren kan vidta, berättar Lars.

Det kan exempelvis handla om: avgångsvederlag, uppsägningstid med tjänstebefrielse, eller om arbetstagaren har rätt att få hjälp av en omställningsfond.

Lars2

– Om någon redan funderat på att sluta, för att börja med annan verksamhet så kan de prova att göra en överenskommelse med chefen för att därigenom rädda någon annan, som befinner sig närmare uppsägning. Vi stöttar de medlemmar som vill ha hjälp, och det här sker på individuell basis.

Facket informerar om företrädeserätt och vikten av att anmäla sig till Arbetsförmedlingen. Och så hjälper de även medlemmen med hur han eller hon ska driva krav gentemot arbetsgivaren.

Försöker påverka skoldirektörer

Som fackligt aktiv i Lärarförbundet så värnar Lars om lärarargrupperna. Han vet att många lärare cirkulerar runt i vikariepooler och erbjuds kortare vikariat.

– Vi fackliga försöker påverka skoldirektörer och politiker. Få mer resurser, höja lönerna för lärarna och se till så att lärartätheten blir högre.

Lars berättar hur han jobbar med att få goda relationer till arbetsgivarna. Han betonar vikten av att vara rak och ärlig gentemot rektorerna, berömma dem när de gör ett bra jobb. Och inte köra något fulspel. För det kan vara lätt att känna att de står på olika sidor, säger han.

– Under uppsägningstiden bör man som facklig hålla kontakt med de medlemmar som det gäller. En del vill ha lite kontakt, och andra lite mer. Ibland ringer rektorer till mig och frågar om jag vill vara med under ett uppsägningssamtal. Men jag anser att det alltid är medlemmen som måste få bestämma.

Lars betonar att facket alltid ska finnas till för sina medlemmar och vara lyhörda och fråga: ”Vad kan jag som facklig representant göra för dig?”

Text: Birgitta Stolt
Foto: Michael McLain