Ditt nya jobb – vårt gemensamma mål

Omställningsfondens uppdrag är att stödja och hjälpa dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist tillbaka till ett nytt jobb.

Att bli uppsagd kan vara en tuff omställning. Vi är övertygade om att ett aktivt och engagerande omställningsarbete – som bygger på just dina förutsättningar – ökar dina möjligheter att snabbt hitta en ny anställning eller starta eget företag.

Det är viktigt att du själv deltar på ett engagerat och aktivt sätt i sökandet efter ett nytt jobb. Våra kompetenta rådgivare hjälper dig att ta fram en individuell handlingsplan och stöttar dig under hela resan.

Det aktiva omställningsarbetet startar så fort som möjligt efter din uppsägning, helst medan du ännu är kvar på din gamla arbetsplats. Ju tidigare vi kommer igång, desto större är dina chanser att snabbt hitta ett nytt jobb.

Omställningsfonden erbjuder även möjlighet till tidsbegränsat ekonomiskt stöd för att trygga övergången från ditt tidigare jobb till det nya – men vårt gemensamma fokus ligger alltid på att hitta ditt nya jobb.

Ladda ner Omställningsavtalet som PDF

Läs mer om Omställningsfonden för arbetstagare