Möjligheter till ekonomiskt stöd

Om du som jobbsökare hos Omställningsfonden efter uppsägningstidens utgång är arbetslös, har du möjlighet att ansöka om visst ekonomiskt stöd.

A-kasseutfyllnad

Du kan få ekonomiskt stöd i form av a-kasseutfyllnad upp till 80 procent av din lön, inklusive a-kasseersättning, i 200 ersättningsdagar. Därefter upp till 70 procent av din lön, inklusive a-kasseersättning, i 100 ersättningsdagar.

Ersättningen kan betalas ut i högst 300 ersättningsdagar inom 450 kalenderdagar efter din sista anställningsdag. Du får ersättning från Omställningsfonden för samma dagar som du får ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Villkor för att få a-kasseutfyllnad

För att få a-kasseutfyllnad krävs följande:

  • Minst fem års sammanhängande anställning, varav de fyra senaste åren ska ha varit tillsvidare
  • Inte avvisat erbjudande om liknande arbete hos arbetsgivaren
  • Får grundersättning från en a-kassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Observera att din tidigare lön måste överstiga 25 025 kronor per månad för att du ska kunna få a-kasseutfyllnad från Omställningsfonden de första 100 dagarna. För att få ersättning dag 101-200 behöver din lön överstiga 20 900 kronor. De resterande 100 dagarna behöver din lön överstiga 23 885 kronor för att du ska kunna få a-kasseutfyllnad. Är din månadslön lägre kan du inte få a-kasseutfyllnad.

Ansökan om a-kasseutfyllnad

När du har fått besked om att du omfattas av Omställningsfonden kan du skicka in blanketten Ansökan om a-kasseutfyllnad.

Utbetalning av a-kasseutfyllnad

Har du gett ditt samtycke vid ansökan om a-kasseutfyllnad inhämtar vi uppgifter om din ersättning automatiskt från a-kassan och du behöver inte skicka in något underlag manuellt. Har du inte gett ditt samtycke behöver du löpande skicka in dina utbetalningsspecifikationer från a-kassan för att få a-kasseutfyllnaden utbetald.

Får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan behöver du löpande skicka in dina utbetalningsspecifikationer från Försäkringskassan för att få a-kasseutfyllnaden utbetald.

Underlaget skickas till admin@omstallningsfonden.se eller Omställningsfonden, 118 82 Stockholm.

Ersättning istället för a-kassa

Ersättning istället för a-kassa kan du få om du och din rådgivare kommer överens om att du ska delta i en aktiv insats som medför att du mister rätten till a-kassa på grund av a-kassans bedömning att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Ansökan om ersättning istället för a-kassa

Direkt efter att du och din rådgivare har kommit överens om att du ska delta i en aktiv insats där du kan förlora rätten till a-kassa kan du skicka in blanketten Ansökan om ersättning istället för a-kassa.

Utbetalning av ersättning istället för a-kassa

När du har påbörjat den aktiva insatsen och du vill ha ersättning utbetald skickar du in blanketten Utbetalning av ersättning istället för a-kassa.

Blanketten är en försäkran om att du har deltagit i den aktiva insatsen. Du kan inte skicka in blanketten innan du har genomfört aktiviteten utan du ansöker i efterhand, antingen för någon eller några veckor i taget, eller för hela perioden på en gång.

Hur stor blir min dagsersättning?

Klicka på mallen nedan och fyll i din lön för att se hur stor din dagersättning blir för de olika ekonomiska ersättningarna.

Räkna ut din dagsersättning (Excel)

Utbetalningsrutin för ekonomiska förmåner

Omställningsfonden samarbetar med Swedbank när det gäller utbetalningar av ekonomiska förmåner. Vill du få pengarna direkt till ditt konto, även i annan bank, behöver det finnas ett föranmält bankkonto. Registrera ditt bankkonto på Swedbanks hemsida eller kontakta din bank. Har du inte föranmält konto får du pengarna via en utbetalningsavi.

Utbetalningsdatum av ekonomiska förmåner

Vi har utbetalning av ekonomiska förmåner två gånger per månad. Här ser du aktuella utbetalningsdatum, samt vilken dag vi senast behöver ha underlaget för att det ska komma med i utbetalningen.

Utbetalningsdatum 2018

Underlag till oss senast Utbetalningsdag
6 februari 9 februari
20 februari 26 febrauri
6 mars 9 mars
20 mars 26 mars
8 april 11 april
22 april 26 april
8 maj 11 maj
22 maj 25 maj
5 juni 11 juni
19 juni 26 juni
6 juli 11 juli
23 juli 26 juli
7 augusti 10 augusti
22 augusti 24 augusti
6 september 11 september
21 september 26 september
8 oktober 11 oktober
23 oktober 26 oktober
7 november 9 november
23 november 26 november
6 december 11 december
19 december 21 december