Vem kan få hjälp av Omställningsfonden?

Omställningsfonden riktar sig till dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist – inom kommuner och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta.

Villkor för att du ska få stöd

För att du ska omfattas av Omställningsfondens stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb ska du uppfylla följande krav:

  • Vara uppsagd grund av arbetsbrist, eller ha ingått i en fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och avgått efter en överenskommelse med arbetsgivaren,
  • Vara tillsvidareanställd enligt AB – allmänna bestämmelser,
  • Ha en sysselsättningsgrad som omfattar minst 40 procent sedan ett år vid uppsägningstidpunkten, samt
  • Varit sammanhängande anställd, enligt AB – allmänna bestämmelser, sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten.

Det har ingen betydelse om du arbetar eller, av olika skäl, är ledig för att kvalificera dig för att omfattas av omställningsavtalet.

Det är din arbetsgivare som ansvarar för att du som arbetstagare anmäls till Omställningsfonden. Omställningsfonden kan inte ta emot anmälan från din arbetsgivare före beslut om uppsägning.

Minskad arbetstid vid arbetsbrist

Om du som arbetstagare vid arbetsbrist accepterar en ny tjänst med minskad arbetstid för att undvika uppsägning har rätt att omfattas av Omställningsfondens stöd, om följande villkor är uppfyllda:

  • Övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd
  • Ingen uppsägningstid gäller
  • A-kasseersättning utbetalas

Omställningsfonden kan erbjuda aktiva insatser under den tid då du som arbetstagaren är arbetslös. A-kasseutfyllnad kan ges i 75 ersättningsdagar inom ett år från det att den nya tjänsten tillträds.