Välkommen till Omställningsfondens Jobbsökarverkstad

Vägen till ditt nya jobb blir kortare, ju bättre förberedd du är. Förutom bra ansökningshandlingar, hjälper det att ha en tydlig bild av vem du är, vad du kan och vilka mål du har. Klicka på det val som passar dig bäst i nuläget.

JOBBA INOM SAMMA YRKESOMRÅDE

BREDDA MIG ELLER BYTA YRKESOMRÅDE

JOBBA SOM EGEN FÖRETAGARE

Nästa steg för dig som är jobbsökare

2. VAR FINNS MITT JOBB?

3. ANNONS/BREV/CV

4. INTERVJU