Att gå på intervju

Förbered dig noga inför din anställningsintervju. Tänk på att ställa egna frågor om tjänsten som är viktiga för dig. Intervjun är ett tillfälle inte bara för arbetsgivare utan även för dig att bedöma om tjänsten passar dig.

Vanliga frågor

 • Berätta lite kort om dig själv. (Koppla den här informationen till vad som är relevant för tjänsten)
 • Vad fångade ditt intresse för att söka den här tjänsten?
 • Vad i rollen lockar mest och vad tror du att du skulle kunna tillföra arbetsplatsen?
 • Vad känner du till om företaget?
 • Vad skulle dina referenter lyfta fram som dina yrkesmässiga styrkor?
 • Ge exempel som beskriver dina bästa prestationer
 • Vilka av dina egenskaper och kompetensområden skulle en ny arbetsgivare ha bäst nytta av?

Förberedelser

 • Ta reda på innan var du ska och vem du ska träffa.
 • Kom i tid. För lång tid före utsatt tid kan stressa den du ska träffa. Optimalt är att vara på plats 10 minuter innan intervjun startar.
 • Läs på om företaget och tjänsten så att du kan ställa relevanta frågor
 • Tänk på att klä dig lämpligt för den aktuella tjänsten. (Du kan ofta utläsa vilken klädkod som gäller genom att besöka företagets hemsida, men likväl genom arbetets karaktär)
 • Tänk på vikten av fast handslag, röstläge och förtroendeingivande kroppshållning.

Efter intervjun – Utvärdering

 • Hur var dina förberedelser?
 • Fick du någon användbar information?
 • Vad i intervjun var bra?
 • Fick du svar på dina frågor?
 • Kunde du ha gjort något annorlunda?
 • Var det något viktigt du glömde att fråga?
 • Fick du fram att du ville ha jobbet och vad du skulle kunna erbjuda företaget?
 • Blev det en positiv avslutning?

Fundera över om det finns delar du skulle vilja arbeta mer med? Vänd dig till din rådgivare på Omställningsfonden.


TILL JOBBSÖKARVERKSTADEN